Районна газета

ДО УВАГИ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ ОБРАЛИ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ

ФО - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства зобов’язані подавати самі за себе Звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, крім ФО - підприємців, у тому числі ті, які обрали спрощену систему, та члени фермерського господарства, які звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування", та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
ФО - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають Звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік;

Звертаємо увагу, на заповнення Таблиці 1 Звіту «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування »
Таблиця заповнюється та подається фізичними особами - підприємцями незалежно від стану його фінансово-господарської діяльності.
У графі 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації/Самостійно визначена сума доходу/Частка розподіленого доходу» - платники відображають фактичну суму чистого доходу за відповідний місяць за себе.
Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування суму доходу визначають самостійно, звертаємо Вашу увагу, що графа 3 повинна відповідати графі 4 при цьому самовизначена сума не може бути меншою ніж мінімальний розмір заробітної плати та не більший за максимальну граничну величину.
Фізичні особи підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування нараховують єдиний соціальний внесок - на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
У графі 4 «Сума доходу на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини» - відображається дохід, зазначений у графі 3 але в межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок.
При цьому, слід зазначити, що у графі 3 таблиці 1 додатка 5 зазначені особи самостійно визначають суму доходу у розрізі кожного місяця відповідного звітного року.
У графі 5 «Розмір єдиного внеску» - відображається розмір єдиного внеску, встановлений Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” для обов’язкової сплати.
У графі 6 «Сума нарахованого єдиного внеску (гр. 4 х гр. 5)” відображається сума нарахованого єдиного внеску, розрахована шляхом множення суми, зазначеної у графі 4, на розмір єдиного внеску в розрізі кожного місяця.
Пам’ятаємо: Суми доплат до мінімального страхового внеску у Таблиці не відображаються.