Районна газета

ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ СТРАХОВОГО СТАЖУ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ З 1 СІЧНЯ 2018 РОКУ

Розмір пенсії за віком залежить від величини страхового стажу  і розміру заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — За­кон 1058) страховий стаж — це період, протягом якого за особу щомісяця сплачуються страхові внески в сумі не меншій за мінімальний. Тобто, як­що працівнику нараховано заробітну плату не менше законодавчо встанов­леного мінімального рівня та з неї сплачено страхові внески до Пенсій­ного фонду України, такий місяць повністю зараховується у страховий стаж.

Якщо ж сума нарахованої заробіт­ної плати, з якої сплачено внески; менша за мінімальний рівень і не здійснено доплату до мінімального страхового внеску, страховий стаж становить неповний місяць і обчис­люється пропорційно сплаченим внескам. Якщо з якихось причин ро­ботодавець не сплачує за своїх най­маних працівників соціальні внески (причиною може бути, зокрема, ви­плата зарплати в конвертах), то ці пе­ріоди випадають із страхового стажу найманого працівника.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів України щодо підвищення пенсій» зміне­но норми статті 26 Закону 1058 та ви­значено нові умови виходу на пенсію за віком починаючи з 1 січня 2018 року.

Зокрема, по 31 грудня 2017 року право на призначення пенсії за віком особи мають після досягнення 60 років та за наявності страхового стажу не менш як 15 років. Починаючи з 1 січня 2018 року пенсію за віком після досягнення 60 років призначатимуть за наявності в осо­би такого страхового стажу:

РІК ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ НЕОБХІДНИЙ СТАЖ РОБОТИ
2018 не менше 25 років
2019 не менше 26 років
2020 не менше 27 років
2021 не менше 28 років
2022 не менше 29 років
2023 не менше 30 років
2024 не менше 31 років
2025 не менше 32 років
2026 не менше 33 років
2027 не менше 34 років
Починаючи з 2028 не менше 35 років

Згідно з частиною другою стат­ті 26 Закону 1058 в разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року за­значеного вище страхового стажу пенсію за віком призначатимуть піс­ля досягнення 63-річного віку та за наявності такого страхового стажу:

РІК ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ НЕОБХІДНИЙ СТАЖ РОБОТИ
2018 від 15 до 25 років
2019 від 16 до 26 років
2020 від 17 до 27 років
2021 від 18 до 28 років
2022 від 19 до 29 років
2023 від 20 до 30 років
2024 від 21 до 31 років
2025 від 22 до 32 років
2026 від 23 до 33 років
2027 від 24 до 34 років
Починаючи з 2028 від 25 до 35 років

Відповідно до частини третьої статті 26 Закону 1058 в разі відсут­ності починаючи з 1 січня 2019 року страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком настане після досягнення 65 років та за наявності відповідного страхового стажу:

РІК ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ НЕОБХІДНИЙ СТАЖ РОБОТИ
2019 від 15 до 16 років
2020 від 15 до 17 років
2021 від 15 до 18 років
2022 від 15 до 19 років
2023 від 15 до 20 років
2024 від 15 до 21 років
2025 від 15 до 22 років
2026 від 15 до 23 років
2027 від 15 до 24 років
Починаючи з 2028 від 15 до 25 років

Якщо починаючи з 1 січня 2018 ро­ку в особи немає необхідного стра­хового стажу на дату досягнення пенсійного віку, пенсію за віком їй може бути призначено після набуття необхідного страхового стажу.

Новою нормою є положення про можливість призначення пенсії за віком незалежно від віку. Зокрема, починаючи з 1 січня 2028 року за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсію за ві­ком призначатимуть незалежно від віку. Це передбачено частиною п'я­тою статті 26 Закону 1058.

Отже, розмір пенсії в солідарній системі залежить від страхового стажу та, що важливіше, від заробіт­ку (доходу) протягом усієї трудової діяльності, з якого було сплачено внески до Пенсійного фонду України.

Пенсію за віком визначають як до­буток коефіцієнта страхового стажу особи на осучаснений заробіток для обчислення пенсії.

Коефіцієнт страхового стажу визна­чають за формулою, встановленою у статті 25 Закону 1058. При цьому вартість одного року страхового стажу для пенсій, що призначати­муть до кінця 2017 року, стано­вить 1,35%, а починаючи з 1 січня 2018 року — 1%.