Районна газета

РОБОТА СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Осінні місяці дуже цікаві, бо насичені подіями, які мають відношення до життя дітей та молоді. Саме у листопаді відзначається Всесвітній день молоді (10.11), День студента (17.11), День спільних дій в інтересах дітей (20.11)

20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН проголосила Декларацію прав дитини, яка визначила основні життєві потреби дитини, її основні права, право національності та ім’я, право на освіту, заборону дитячої праці, право на гру та розвиток.

Через 20 років, 20 листопада 1989 року, Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання Конвенція ООН про права дитини – міжнародний документ, який вперше в історії людства визначив повний спектр прав дитини та правові стандарти в сфері захисту прав дитини. ЇЇ називають «Велика хартія вільностей для дітей», світовою конституцією прав дитини. У Конвенції викладено, які дії та як саме повинна здійснювати держава для забезпечення дотримання прав юних громадян. Конвенція базується на чотирьох основних принципах: першочерговість інтересів дитини; забезпечення повноцінного життя та розвитку; залучення до громадського життя; відсутність дискримінації.

Відповідно до Конвенції кожна дитина має право:

- на життя, ім’я та громадянство;

- на власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди;

- підтримувати особисті відносини і прямі контакти з обома батьками;

- на свободу думки, совісті та релігії;

- на свободу асоціацій і свободу мирних зборів;

- на доступ до інформації і матеріалів із різних національних та міжнародних джерел;

- на особливий захист і допомогу, що надаються державою;

- користуватися благами соціального забезпечення;

- на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я та засобами лікування хвороб і відновлення здоров’я;

- на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку;

- на освіту, відпочинок і дозвілля;

- на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може являти небезпеку для здоров’я.

Працівниками служби у справах дітей, професійним кредом яких, є захист інтересів дітей проводиться повсякденна робота, спрямована на зміцнення інституту сім’ї,  запобіганню соціального сирітства та розвиток сімейних форм виховання.

В Конотопському районі проживає 4238 дітей, з них 16 дітей-сиріт та 63 дитини, позбавлені батьківського піклування. Завдяки системній роботі 95% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються в сім’ях громадян. У порівнянні з початком  2018 року цей показник зріс на   1%. Питання удосконалення роботи з дітьми розглядаються на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини при голові райдержадміністрації.

З метою захисту прав та інтересів дітей працівники служби, протягом звітного періоду, взяли участь у розгляді 9 судових справ (22 засідання), з них: по 8 справах (20 засідань) щодо позбавлення батьків батьківських прав, 1 справа  (2 засідання) про зняття обов’язків піклувальника.

Протягом 2018 року знято з обліку 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них: 7 – у зв’язку із досягненням повноліття, 2 – у зв’язку з поверненням на виховання в сім’ю матері,  1 –  у зв’язку зі смертю. Постійно ведеться місцевий облік дітей,  які підлягають усиновленню. На обліку  перебуває 18 дітей вказаної категорії.

Начальник служби у справах дітей  Тетяна Точиленко наголосила: «Служба у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації розраховує на підтримку кожного пересічного громадянина у здійсненні конкретних заходів для дітей, які залишилися без батьківського піклування та опинились в складних життєвих обставинах».