Районна газета

СІМЕЙНІ ФОРМИ ВИХОВАННЯ

Тетяна Точиленко: «Сімейними формами виховання в Конотопському районі охоплено 97,4% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, це є один із вищих показників ефективності діяльності роботи служб у справах дітей в Сумській області».

В Україні існує чотири форми сімейного  влаштування дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. За їх пріоритетністю перелік такий: усиновлення, опіка (піклування), прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

У с и н о в л е н н я – це форма виховання, за якої дитина у правовому відношенні повністю прирівнюється до рідних дітей, набуває в особі усиновлювачів батьків, рідну сім’ю. І є безперечно найкращою для дитини.

О п і к а – встановлюється над неповнолітніми дітьми віком до 14 років, п і к л у в а н н я встановлюється над неповнолітніми дітьми віком від 15 до 18 років.

П р и й о м н а  с і м’я – сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Д и т я ч и й  б у д и н о к  с і м е й н о г о  т и п у – це окрема сім’я, яка створюється за бажанням подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як п’ять дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

На первинному обліку служби у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації перебуває 76 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з  них 74 охоплено сімейними формами виховання, а саме: під опікою –56

В прийомних сім‘ях – 8.

В дитячих будинках сімейного типу-10.

Служба у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації проводить колосальну роботу щодо охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування сімейними формами виховання.

Так на протязі листопада 2018 року 3 малолітніх мешканців Конотопщини  влаштовані в  дитячий будинок сімейного типу та прийомну сім‘ю.

Служба у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації