Районна газета

Дохідна частина місцевих бюджетів

ДОХІДНА ЧАСТИНА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА СІЧЕНЬ-ЛИПЕНЬ 2020 РОКУ

Дохідна частина  загального фонду  зведеного бюджету Конотопського району за січень-липень 2020 року виконана за власними доходами на  105,9 %, отримано 43712,1 тис.грн., що на 2424,9 тис.грн. більше ніж передбачено планом. Порівняно з відповідним періодом  2019 року надійшло більше доходів  загального фонду на 1730,4 тис.грн.,або на 4,1 %. Виконання досягнуте по всіх  бюджетах, що входять до зведеного бюджету Конотопського району – районному та  бюджетах 20 сільських рад.

Основними бюджетоутворюючими джерелами є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та єдиний податок, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками, питома вага яких у загальній сумі надходжень складає  86,4% .

Виконання річного плану   по податку на доходи фізичних осіб складає 45,1%. Ріст   порівняно з січнем-липнем 2019 року  склав 575,9 тис.грн., або 3,1%.  По податку на доходи фізичних осіб, що отримуються у вигляді заробітної плати  отримано ріст, який склав 8,0 %, по податку на доходи інші ніж заробітна плата надходження зменшились на 1,3% порівняно з відповідним періодом минулого року.  Найбільшу питому вагу 61,3%  в загальній сумі даного податку займають платежі галузей сільського та лісового господарства, з них: ТОВ "Вітчизна" сплачено  до бюджету району податку на доходи фізичних осіб 4110,2 тис.грн.(21,6% в загальній сумі надходження даного податку); ТОВ «Ремавтокомплектсервіс».-339,8 тис.грн. (1,8%) ; ТОВ «Біолат» 1297,3 тис.грн. (6,8%); ПСП «Агросвіт» 258,9 тис.грн. (1,4%); ТОВ «Юрівка» 591,0 тис.грн.(3,1%); ТОВ АФ «Довіра» – 472,0 тис.грн. (2,5%);  Р-п "Шевченківський"-656,2 тис.грн. (3,4%), ПСП «Соснівська» 377,9 тис.грн. (2,0%). Зазначеними платниками сплачено 42,6 % в загальній сумі податку на доходи та 69,6% по галузі.

Бюджетними установами сплачено до бюджету податку на доходи 23,0 % в загальній сумі , з них  надходження від галузі освіти – 2147,6 тис.грн , або 11,3 % в загальній сумі надходження податку.

Підприємствами переробної промисловості сплачено 3,2 % податку на доходи в загальній сумі.

Платниками інших галузей економіки району  та фізичними особами сплачено  в цілому  12,5 % податку.

По платі за землю надходження зросли порівняно з  7 місяцями 2019 року на 851,6 тис.грн. (7,1 %)  в зв’язку із сплатою орендної плати за новими договорами укладеними протягом 2019 року, січня- липня 2020 року Незначий ріст пов’язаний з наданням податкових канікул  платникам плати за землю на 1 місяць згідно Закону України № 540 від 30.03.2020.

Єдиного податку від сільськогосподарських товаровиробників надійшло до бюджету району 5926,8 тис.грн. або на 7,3% більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Основна причина росту порівняно з минулим роком це  несплата у січні   минулого року даного податку через переплату, з них найбільше сплачено порівняно з відповідним періодом минулого року по платниках: ДНСП "Вирівське"на 202,1 тис.грн, ПСП «Агросвіт»" на 118,6 тис.грн., ТОВ «Агрополіс» -72,2 тис.грн.

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 1694,4 тис.грн., що більше порівняно з  січнем-липнем 2019 року на 344,2 тис.грн., або на 25,5 %. Основні платники що збільшили сплату є: ТОВ "АВРП" ріст склав 119,6 тис.грн. це платник додатково залучений до оподаткування  протягом 2019 року;  АТ "Укрзалізниця" – 108,7 тис.грн. - збільшення оподатковуваної площі; ТОВ "Каскад-Агро" – 38,8 тис.грн - збільшення ставки оподаткування через зростання мінімальної заробітної плати.

Місцевих податків і зборів  у  січні-липні 2020 року надійшло до бюджету в цілому 23438,1 тис.грн  це :

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки -1694,4 тис.грн,

- плата за  землю – 12845,5 тис.грн.;

- єдиний податок суб’єктів підприємницької діяльності – 2908,9 тис.грн. що на 307,4 тис.грн.( на 11,8%) більше ніж за січень-липень 2019 року, у зв’язку із  збільшенням надходжень від платників 3 групи  та у зв’язку із ростом мінімальної заробітної плати ,  розмір якої впливає на розмір ставки податку ;

- єдиний податок від сільськогосподарських товаровиробників – 5926,8 тис.грн.

- транспортний податок -62,5 тис.грн.