Районна газета

НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ

Про роботу Конотопської станції  екстреної  (швидкої) медичної  допомоги поінформував її очільник  - головний лікар Олексій ШЕВЧЕНКО на апаратній нараді при голові райдержадміністрації

За його словами, екстрену медичну допомогу сільським жителям Конотопського району надають Конотопська  станція Е (Ш)МД та 4 пункти:  3 – на базі АЗП-СМ в селах Бочки, Дубов’язівка, Вирівка; 1- на базі СЛА с. Соснівка.

У 2018 році  виконано 6391 виїзд у сільську місцевість Конотопського району, тобто 28.1 % від виконаних виїздів. У  структурі  - переважають раптові захворювання (86,7%) та нещасні випадки (7,4%). За звітний період працювало 9 бригад цілодобово: 5- по місту, 4 – по сільським населеним пунктам. Всі бригади оснащені ЕКГ апаратами (Юкард), пульсометрамми, глюкометрами, але є потреба в  кисневій апаратурі та дефібриляторах.

Олексій ШЕВЧЕНКО акцентував увагу на проблемних аспектах надання  медичної допомоги населенню. Зокрема, йшла мова про те, що сьогодні гостро постало питання по обслуговуванню неекстрених викликів, які надходять до служби екстреної медичної допомоги.  Показник обслуговування неекстрених викликів по Конотопській станції складає 50%. Це впливає на погіршення показника оперативності в обслуговуванні екстрених викликів, які є в пріоритеті, а затрачені кошти могли б спрямовуватись на придбання необхідного обладнання та медичних засобів.

При обговоренні даного питання, з метою налагодження належної організації надання медичної допомоги жителям Конотопського району та з врахуванням процесів реформування первинної медичної ланки,  головою райдержадміністрації  Миколою ГОРБЕНКОМдано ряд доручень, серед яких  - встановлення єдиного телефонного номеру при КНП «ЦПМСД» Конотопської районної ради для переадресації неекстрених викликів диспетчером, передачі інформації про нагляд за хворими, які відмовились від  госпіталізації.