Районна газета

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СУМЩИНИ НА ШЛЯХУ КАРДИНАЛЬНИХ ЗМІН

Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Микола ПОДОПРИГОРА на виїзному засіданні у форматі «круглого столу» за участю представників регіональної ради профтехосвіти, що відбулося у м. Ромни

За даними директора Департаменту освіти і науки Олени ПОПОВОЇ Сумська область одна із перших розпочала роботу з розробки державних стандартів професійно-технічної освіти. В області розроблено 16 Державних стандартів, у тому числі з професій нового покоління. У 2016 році завершено роботу над розробкою Державних стандартів з професій «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування», «Адміністратор (господар) залу», «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій», «Майстер ручного художнього ткацтва».

З урахуванням необхідності модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів шляхом їх укрупнення, здійснення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів відповідно до потреб регіону, розпорядженням голови облдержадміністрації було утворено регіональну раду професійної освіти (стейкхолдерів) та погоджено регіональний план розвитку професійно-технічної освіти Сумської області на 2016-2018 роки.

План ставить за мету здійснення реформування галузі професійної освіти шляхом удосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів, модернізації навчально-матеріальної бази та залучення роботодавців до її оновлення, упровадження державних стандартів профтехосвіти, вивчення та застосування передового вітчизняного та зарубіжного досвіду, участі у міжнародних проектах, сприяння інвестуванню у професійну освіту, розвитку соціального партнерства, максимального сприяння щодо працевлаштування випускників, тощо.