Районна газета

КОНКУРС З ВІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ РОБІТ З ЗЕМЛЕУСТОЮ

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Сумській області проводиться підготовка до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єктів державної власності разом із земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне нерухоме майно – об’єкт незавершеного будівництва - металевий модуль. Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Ярківська,2.

Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Рішення ХV сесії VII скликання Конотопської міської ради від 28.07.2016 про надання  дозволу на розроблення землевпорядної документації.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Держгеокадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

            Умови конкурсу.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом  та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420, із змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт, згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420, із змінами) – для фізичних осіб-підприємців-претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконаних робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасного їх подання  претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова конкурсної комісії із зазначенням підстав відмови.

Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналу та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області до 21.08.2017.

Оголошення надруковані в газеті "Відомості приватизації" та розміщені на сайті Фонду державного майна України: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/1-8-vidomosti-n-59-1079-_11188.pdf.

Метою проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою.

Конкурс відбудеться 28.08.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.

Телефон для довідок: (0542) 36-21-83.