Районна газета

Новини

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З 01.01.2017

 З 1 січня 2017 року набрали чинності закони України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774, якими врегульовано окремі питання пенсійного забезпечення у 2017 році.

 1. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 01.01.2017 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність становить 1 247 грн., з 01.05.2017 - 1 312 грн., з 01.12.2017 – 1 373 грн. 

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з  01.01.2017 становить 1 544 грн. з 01.05.2017 - 1 624 грн., з 01.12.2017 -   1 700 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становить  1 600 грн., відповідно, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює 40 000 грн. (двадцять п'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок – 1 600 грн. х 25). З 01.05.2017 цей показник встановлено в розмірі 1 684 грн., максимальна величина – 42 100 грн., з 01.12.2017 прожитковий мінімум для працездатних осіб – 1 762 грн., максимальна величина – 44 050 грн.

 2. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»:

2.1. У 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, який діяв у 2016 році. Водночас, запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів.

 У зв’язку із внесенням змін до законів України «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам, працюючим: - на посадах судових експертів, службовцям Національного банку у період роботи у Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), - в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»), здійснюється у такому порядку:

пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищу є 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Зазначений порядок виплати поширюється на працюючих осіб, незалежно від закону, згідно якого їм призначена пенсія.

Виплата пенсій, призначених особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», відповідно до законів Україн и «Про державну службу» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», а також виплата пенсії іншим особам, яким пенсія призначена згідно законодавства, у період служби в органах місцевого самоврядування здійснюється в повному обсязі.

Особливий порядок виплати пенсії у 2017 році не застосовується до осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Національній поліції України.

 2.2. По 31 грудня 2017року максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії , цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн.  

3. Згідно із Податковим кодексом України змінено розмір пенсії, яка є базою для оподаткування. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляється з пенсій/щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення.

Базою оподаткування є розмір, що перевищує 12 470 грн. на місяць (у 2016 році – 10 740 грн.). Ставка податку на доходи фізичний осіб – 18 %, військового збору – 1,5% бази оподаткування. Коло осіб, яким надаються пільги щодо справляння податку, залишилося незмінним.

 

Зміни у пенсійному законодавстві з 1 січня 2016 року

З 1 січня 2016 року набрали чинності закони України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” від 25.12.2015 № 928, “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” від 24.12.2015 № 909та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 24.12.2015 № 911, якими врегульовано питання пенсійного забезпечення у 2016 році.

Законом “Про Державний бюджет України на 2016 рік” встановлено такі розміри прожиткового мінімуму.

 Для осіб, які втратили працездатність:

з 01.01.2016 — 1074 грн;

з 01.05.2016 — 1130 грн;

з 01.12.2016 — 1208 грн.

На одну особу в розрахунку на місяць:

з 01.01.2016 — 1330 грн.

з 01.05.2016 — 1399 грн.

з 01.12.2016 — 1496 грн.

Для працюючих осіб (мінімальна заробітна плата):

з 01.01.2016 — 1378 грн;

з 01.05.2016 — 1450 грн;

з 01.12.2016 — 1550 грн.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»:

продовжено справляння податку на доходи фізичних осіб та військового збору з пенсій або щомісячного довічного грошового утримання.

Для пенсій, розмір яких перевищує 4134,00 грн. (3 мінімальні заробітні плати), у 2016 році встановлена єдина ставка податку — 15% від суми такого перевищення + військовий збір 1,5%.

Податок не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»:

встановлено пенсійний вік особам, які звертаються за призначенням пенсії за вислугу років згідно із п. «а» ст. 54, п. «е», «ж» ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Пенсії за вислугу років працівникам льотного та льотно-випробного складу авіації, працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, артистам призначаються після досягнення відповідного пенсійного віку. Збережено право на призначення пенсії за вислугу років незалежно від віку особам, які мали вислугу років відповідної тривалості станом на 1 квітня 2015 року або на 1 січня 2016 року.

максимальний розмір пенсії/щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року не може перевищувати 10 740 грн. Тобто, максимальний розмір пенсії/щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці протягом року не змінюється.

у 2016 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам (крім інвалідів І та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Ветеранам військової служби, яким пенсію призначено відповідно до законів України «Про державну службу», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», виплата пенсії здійснюється в повному обсязі. Для виплати пенсії в повному обсязі ветерани військової служби звертаються до органів ПФУ з заявою та посвідченням.

Порядок виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання, передбачений п. З Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 № 213 у 2016 році залишено незмінним. Обмеження щодо виплати пенсії/щомісячного довічного грошового утримання не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у силових  міністерствах та відомствах.

Відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (зі змінами згідно Закону України від 08.07.2011 №3668):

при обчисленні розміру пенсії заробітна плата враховується за період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 року. Заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 року враховується, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців. Довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року при обчисленні розміру пенсії не подається.

При визначенні права на пенсію по II групі інвалідності необхідний страховий стаж визначається відповідно до абзаців 13-27 частини першої  статті 32 зазначеного Закону. У період до 1 січня 2016 року інвалідам II групи страховий стаж, необхідний для права на пенсію, визначався як для інвалідів І групи.

У 2016 році зупинено дію абзацу четвертого частини другої статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та визначено використовувати на цей період для призначення пенсій середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислену як середній показник за 2012, 2013, 2014 роки, яка становить 2960,62 грн.

                                                   

Призначення та виплата пенсії дітям у зв’язку з втратою годувальника 

Пенсійне забезпечення дітей, які втратили батьків, здійснюється відповідно до норм Закону України  „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”( далі - Закон).

Згідно зі статтею  36 Закону  пенсія у разі втрати годувальника призначається за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по Ш групі інвалідності.

В разі смерті годувальника, в період проходження строкової військової служби - незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Право на призначення пенсії мають:

 - діти (в тому числі діти, які народилися до сплину 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;

- діти, які навчаються за денноюформою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах с системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує 4-х місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони  чи ні. 

Після досягнення повноліття (18-річного віку) фізична особа набуває повну цивільну відповідальність. Тому виплата пенсії у зв’язку з втратою годувальника дітям після досягнення ними 18-річного віку проводиться безпосередньо дітям. Виплата пенсії проводиться за місцем реєстрації дитини або за її фактичним місцем проживання.

Для продовження виплати пенсії у разі втрати  годувальника після досягнення дитиною 18-річного віку необхідно до управління надати відповідну заяву про призначення пенсії від утриманця та довідку про навчання. (Виключення мають діти-сироти, пенсія яким виплачується до досягнення  23-річного віку незалежно від того навчаються вони, чи ні). У довідці про навчання зазначається акредитація навчального закладу, форма навчання, повне (неповне) державне забезпечення, термін навчання, наказ про зарахування до навчального закладу та відрахування з навчального закладу.

Для підтвердження факту навчання  та попередження переплати пенсії у зв’язку з достроковим припиненням навчання довідка подається на початок кожного наступного навчального року.

Відповідно до статті 37 Закону пенсія у разі втрати годувальника призначається у розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 120 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в указаних вище розмірах, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Мінімальний розмір пенсійної виплати у зв'язку з втратою годувальника з урахуванням щомісячної державної допомоги становить:

-  на одного утриманця  в розмірі 100% прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність (949 грн.);

- на двох утриманців в розмірі 120% прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність (1138,80 грн.);

-  на трьох та більше в розмірі 150% прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність (1423,50 грн.).

На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію  у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія, на вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо. Виділення частки пенсії проводиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява  про виділення частки пенсії.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня  смерті годувальника. 

Право на призначення даного виду пенсії поширюється  і на сім'ю особи, визнану безвісно відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку .

На початку кожного навчального року дітям після 18 років, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах необхідно поновлювати довідки про навчання в закладах із зазначенням термінів навчання та підстав зарахування до навчального закладу.

За додатковою інформацією звертатися до управління Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі за адресою вул. Депутатська, 2 каб. 25, або за телефоном 6-30-43.

                                                  

Зміни у пенсійному забезпеченні сімей військовослужбовців 

Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 20.05.2014 № 1274-УП з 1 січня 2015 року внесені зміни до статті 36 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», якими передбачено, що членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час, які є непрацездатними та перебували на утриманні загиблого (померлого) годувальника (при цьому дітям та іншим особам, зазначеним в абзаці другому статті 30 цього Закону, незалежно від того, чи перебували вони на утриманні загиблого (померлого) годувальника), - 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім’ї. У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків".

Відповідно до Закону України «Про внесення зміни до статті 37 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 20.06.2014 № 1542-УП з 1 січня 2015 року пенсії вразі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Отже, враховуючи розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 949 грн., мінімальний розмір пенсії зазначеній категорії громадян з 1 січня 2015 року становить 1898 грн.

Відповідно до ст. 45 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» перехід з одного виду пенсії на іншій здійснюється  з дня подачі відповідної заяви з усіма необхідними документами.

Пенсіонерам, які мають право на одержання пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, але наразі одержують пенсію за іншими законами, рекомендується для визначення доцільності переходу на інший вид пенсії звернутися до управління за адресою: вул. Депутатська,  буд. 2, кімната 25.

 

Право на соціальний захист

           В Україні як в соціальній  правовій державі  людина, її життя  і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість  діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком  держави (статті 1,3 Конституції України).

          Зазначені  конституційні  положення викладені в розділі ІІ Конституції України «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина».

         Конституційне право на соціальний захист включає право громадян  на забезпечення їх у старості. Зокрема, пенсія за віком, за вислугу років та інші види, що призначаються у зв'язку з трудовою діяльністю і є однією з форм соціального захисту.  Цим визначається зміст і характер обов'язку держави  стосовно тих громадян, які набули  право  на одержання пенсії. Закріплюючи на конституційному рівні  право на соціальний захист кожного громадянина, без будь-яких винятків, держава реалізує положення статті 24 Конституції України, відповідно до якої громадяни мають рівні конституційні права і не може бути обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,  політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.

       Реалізація конституційного права  громадян  на звернення, підвищення якості  обслуговування та захисту  прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, є одним із основних пріоритетів діяльності управління Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі.

       Управління постійно  багато працює над поліпшенням обслуговування громадян, намагається оптимізувати  тривалість прийому. Роз’яснюючи відвідувачам  законодавство, спеціалісти управління Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі  надають якомога повну інформацію з тих питань, що їх  цікавлять.  У даний  час прийом  громадян в управлінні здійснюється за принципом  «єдиного вікна».

       З метою реалізації прав громадян, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України та проведення інформаційно – роз'яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення, безпосередньо начальником управління, його заступниками та  спеціалістами управління постійно здійснюються особисті та виїзні прийоми.

        Управління Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі  не зупиняється на досягнутому та продовжує відповідну роботу.

До уваги осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України

та районів проведення антитерористичної операції!

З 1 жовтня 2014 року взяття на облік вимушено переселених осіб, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території України та в районах проведення антитерористичної операції, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції», якою затверджено Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

На підставі заяви про взяття на облік, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад видається Довідка про взяття на облік (далі - Довідка) та вноситься інформація до Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції. В разі зміни місця тимчасового перебування, за зверненням заявника, раніше видана Довідка вилучається, а натомість видається нова.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» (далі – Постанова №637) призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується Довідкою.

Тобто, прийняття заяв про переведення пенсійних справ, призначення пенсій, виплату допомоги на поховання, недоотриманої пенсії провадиться  територіальними органами Пенсійного фонду України за місцем перебування особи на обліку на підставі Довідки.

Зазначені виплати, що призначені або продовжені відповідним особам до набрання чинності Постановою №637, здійснюються за фактичним місцем їх проживання (перебування) у разі видачі їм до 31 грудня 2014 року такої Довідки.

Управління Пенсійного фонду в м.Конотопі та Конотопському районі звертає увагу осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, що подовження виплати пенсії з 01.01.2015 року буде проведене за умови надання до управління Довідки, виданої управліннями соціального захисту населення Конотопської міської ради чи Конотопської районної державної адміністрації.

За додатковою інформацією необхідно звертатися до управління Пенсійного фонду України в м.Конотоп та Конотопському районі за адресою: м.Конотоп, вул.Депутатська,2 або за телефонами «гарячої лінії» (05447) 6-30-43, 6-11-00

 ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЙ

         Правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення країни визначає Закон України “Про індексацію грошових доходів населення” від 03.07.1991 року №1282. З метою часткового відшкодування подорожчання споживчих товарів і послуг він передбачає проведення індексації грошових доходів населення в Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року №1078.

         Відповідно до цього Порядку індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101 відсотка. Індекс споживчих цін обчислюється Держстатом і публікується в офіційних періодичних виданнях.

         Індексація проводиться автоматизованим способом за наявною інформацією, що міститься у матеріалах пенсійних справ та електронній базі даних одержувачів пенсій. Водночас, слід зазначити, що підстави для проведення індексації визначаються для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від складових пенсійної виплати, місяця підвищення пенсії внаслідок проведених перерахунків, розміру такого підвищення та інших обставин. Місяць, в якому відбулося підвищення пенсії, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації.

         Так, за повідомленням Державної служби статистики України індекс інфляції за останні місяці перевищує поріг індексації. Отже, у листопаді поточного року органами Пенсійного фонду разом з пенсією за листопад забезпечено виплату поточної індексації, а також доплати індексації за вересень та жовтень 2014 року.

         За повідомленням Державної служби статистики України індекс інфляції у жовтні 2014 року становив 102,4 відсотка порівняно з попереднім місяцем.

         Тому при проведенні індексації пенсій у грудні 2014 року будуть застосовуватися нові коефіцієнти ніж ті, які застосовувалися у листопаді. Максимальний приріст індексу споживчих цін для проведення індексації становитиме 38,8 % (при базовому місяці – жовтень 2009 року), що складатиме 368,21 грн. (949,00 х 0,388), мінімальний – 2,4 % (при базовому місяці – вересень 2014 року), що складатиме 22,78 грн. (949,00 х 0,024).

         Проте, слід зазначити, що не всі пенсії підлягають індексації.

Згідно із зазначеним Порядком, зокрема, не підлягають індексації пенсії,
у складі яких є доплата до прожиткового мінімуму. Така доплата, зокрема, встановлюється відповідно до абзацу першого частини першої
статті 28 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” тоді, коли розмір пенсії, обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати, є меншим від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

         Наприклад:

  Загальний розмір пенсії складає 1164,79 грн., де: 578,70 грн. – основний розмір пенсії, обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати;
370,30 грн. – доплата до прожиткового мінімуму (949,00 грн. – 578,70 грн.); 63,66 грн. – доплата за понаднормативний стаж; 66,43 грн. – підвищення дитині війни; 85,70 грн. – доплата до 100,00 грн., встановлена з 01.05.2012 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 327.

Отже, у випадках, коли у складі пенсійної виплати є доплата до прожиткового мінімуму, пенсія індексації не підлягає.

         Інформацію про складові пенсійної виплати та порядок її індексації можна дізнатися звернувшись особисто або через законного представника до управління Пенсійного фонду за місцем перебування пенсіонера на обліку.

 

Трудова книжка-основний документ для підтвердження трудової діяльності громадянина

Наявність трудової книжки і правильне її оформлення відіграє величезну роль при нарахуванні пенсії. Адже цей документ містить вичерпну інформацію про трудовий шлях людини.

Питання щодо ведення трудових книжок, їхнього зберігання, виготовлення, постачання й обліку регулюються Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці, Міністерства Юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58 (далі - Інструкція).

 Чинним законодавством на працівників покладається обов'язок під час прийняття на роботу подати власникові чи уповноваженому ним органу належно офрмлену трудову книжку, а на власника (керівника) — забезпечити ведення трудових книжок. Заповнення трудової книжки вперше проводиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше від тижневого строку з дня прийняття працівника на роботу.

На жаль, непоодинокими є випадки, коли трудові книжки заповнені з численними порушеннями Інструкції, мають місце невчасно внесені записи, не обумовлені виправлення, закреслення, відсутні печатки та підписи посадових осіб.

На що необхідно звертати увагу працівникам підприємств установ та організацій при заповненні трудових книжок:

- Обов'язковим у записах про роботу є посилання на накази (розпорядження) із зазначенням дати та номеру на підставі яких внесені ті чи інші записи;

- Записи про причини звільнення повинні провадитися із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Для призначення деяких дострокових пенсій достатньо коректного запису про причину звільнення в трудовій книжці:

“Звільнений за станом здоров'я, п.2 ст.40 КзпП України”.

- Записи про звільнення засвідчуються підписом посадових осіб підприємства, завіряються печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів;

- Закреслення неточних або неправильних записів не допускається. Якщо необхідно внести зміни запису відомостей про роботу, то в графі 3 пишеться “Запис за № таким-то є недійсним”, завіряється підписом та печаткою;

- Зміна записів у трудових книжках про прізвище, ім'я, по батькові і дату народження виконується за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтв про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну прізвища, ім'я та по батькові тощо) і з посиланням на номер і дату цих документів;

- Якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком у графі 3 робиться запис “Підприємство “Сатурн” перейменовано на “Обрій”, обов'язково зазначається підстава перейменування.

Виправлення неправильних або неточних записів виконуються власником або кадровою службою, де було здійснено відповідний запис. У разі ліквідації підприємства, що зробило неправильний запис, відповідний запис робиться правонаступником.

У разі, якщо у трудовій книжці відсутні дані про перейменування підприємства, установи, організації або в разі, якщо перейменування відбулося після звільнення працівника, разом з довідкою про заробітну плату надається довідка про перейменування.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок, згідно чинного законодавства, покладено на керівника підприємства, установи, організації. Але кожний працівник в майбутньому пенсіонер. Отже для оперативного отримання належної пенсії, до настання пенсійного віку має право слідкувати за правильністю заповнення трудової книжки, бути ознайомленим із зробленими  записами та заздалегідь розпочати процес підтвердження періодів роботи.

 

Виплата пенсії у зв’язку з втратою годувальника  дітям, яким виповнилося 18 років

 

Серед пенсійних виплат, які проводить Пенсійний фонд України, зокрема дітям, яким виповнилося 18 років і продовжують навчатися, є пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Порядок призначення пенсій у разі втрати годувальника визначено Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Згідно зі ст. 36 Закону пенсія у разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії. При цьому, дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

 Непрацездатними членами сім’ї вважаються,  зокрема:

- діти (в тому числі діти, які народилися до сплину 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;

- діти, які навчаються за денноюформою навчання у вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах,  до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не більш ніж до досягнення ними 23 років та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Після досягнення повноліття (18-річного віку) фізична особа має повну цивільну відповідальність. Тому, виплата пенсії у зв’язку з втратою годувальника дітям після досягнення 18-річного віку проводиться безпосередньо. Виплата пенсії проводиться за місцем реєстрації дитини або за її фактичним місцем проживання.

Для продовження виплати пенсії у разі втрати  годувальника після досягнення дитиною 18-річного віку необхідно до Пенсійного фонду надати заяву про призначення пенсії від утриманця та довідку про навчання. У довідці про навчання зазначається акредитація навчального закладу, форма навчання, повне (неповне) державне забезпечення, термін навчання, наказ про зарахування до навчального закладу та відрахування з навчального закладу. Для підтвердження факту навчання  та попередження переплати пенсії у зв’язку з достроковим припиненням навчання довідка подається на початок кожного наступного навчального року.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: вул. Депутатська, 2, кабінет № 25, або за телефонами 6-30-43, 6-11-00.

Призначення та виплата пенсії дітям у зв’язку з втратою годувальника  

Пенсійне забезпечення дітей, які втратили батьків, здійснюється відповідно до норм Закону України  „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі - Закон).

Згідно зі статтею  36 Закону  пенсія у разі втрати годувальника призначається за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а саме:

 • до досягнення особою 23 років включно - 1 рік;
 • від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 2 роки;
 • від 27 років до досягнення особою 28 років включно - 3 роки;
 • від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;
 • від 32 років до досягнення особою 33 років включно - 5 років;
 • від 34 років до досягнення особою 35 років включно - 6 років;
 • від 36 років до досягнення особою 37 років включно - 7 років;
 • від 38 років до досягнення особою 39 років включно - 8 років;
 • від 40 років до досягнення особою 42 років включно - 9 років;
 • від 43 років до досягнення особою 45 років включно - 10 років;
 • від 46 років до досягнення особою 48 років включно - 11 років;
 • від 49 років до досягнення особою 51 року включно - 12 років;
 • від 52 років до досягнення особою 55 років включно - 13 років;
 • від 56 років до досягнення особою 59 років включно - 14 років.

В разі смерті годувальника, в період проходження строкової військової служби - незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Право на призначення пенсії мають:

 • діти (в тому числі діти, які народилися до сплину 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;
 • діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах с системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує 4-х місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони  чи ні.  

Після досягнення повноліття (18-річного віку) фізична особа набуває повну цивільну відповідальність. Тому виплата пенсії у зв’язку з втратою годувальника дітям після досягнення ними 18-річного віку проводиться безпосередньо дітям. Виплата пенсії проводиться за місцем реєстрації дитини або за її фактичним місцем проживання.

Для продовження виплати пенсії у разі втрати  годувальника після досягнення дитиною 18-річного віку необхідно до управління надати відповідну заяву про призначення пенсії від утриманця та довідку про навчання. (Виключення мають діти-сироти, пенсія яким виплачується до досягнення  23-річного віку незалежно від того навчаються вони, чи ні). У довідці про навчання зазначається акредитація навчального закладу, форма навчання, повне (неповне) державне забезпечення, термін навчання, наказ про зарахування до навчального закладу та відрахування з навчального закладу.

Для підтвердження факту навчання  та попередження переплати пенсії у зв’язку з достроковим припиненням навчання довідка подається на початок кожного наступного навчального року.

Відповідно до статті 37 Закону пенсія у разі втрати годувальника призначається у розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 120 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в указаних вище розмірах, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Мінімальний розмір пенсійної виплати у зв'язку з втратою годувальника з урахуванням щомісячної державної допомоги становить:

 • на одного утриманця  в розмірі 100% прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність.
 • на двох утриманців в розмірі 120% прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність.
 • на трьох та більше в розмірі 150% прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність.

На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію  у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія, на вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо. Виділення частки пенсії проводиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява  про виділення частки пенсії.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня  смерті годувальника.  

Право на призначення даного виду пенсії поширюється  і на сім'ю особи, визнану безвісно відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку .

До уваги! На початку кожного навчального року дітям після 18 років, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах необхідно поновлювати довідки про навчання в закладах із зазначенням термінів навчання та підстав зарахування до навчального закладу.

За додатковою інформацією звертатися до управління Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі за адресою вул. Депутатська, 2 каб. 25, або за телефоном 6-30-43

 

Питання реалізації захисту прав людини з питань, що стосуються  діяльності Пенсійного фонду України

В Україні, як в соціальній  правовій державі  людина, її життя  і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість  діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком  держави (статті 1,3 Конституції України).

Зазначені  конституційні  положення викладені в розділі ІІ Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина».

Конституційне право на соціальний захист включає право громадян  на забезпечення їх у старості. Зокрема, пенсія за віком, за вислугу років та інші види, що призначаються у зв’язку з трудовою діяльністю і є однією з форм соціального захисту.  Цим визначається зміст і характер обов’язку держави  стосовно тих громадян, які набули  право  на одержання пенсії. Закріплюючи на конституційному рівні  право на соціальний захист кожного громадянина, без будь-яких винятків, держава реалізує положення статті 24 Конституції України, відповідно до якої громадяни мають рівні конституційні права і не може бути обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,  політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.

Реалізація конституційного права  громадян  на звернення, підвищення якості  обслуговування та захисту  прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, є одним з основних пріоритетів Пенсійного фонду України.

Ці питання ретельно контролюються в управлінні Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі.

Управління постійно   працює над поліпшенням обслуговування громадян, намагається оптимізувати  тривалість прийому. Роз’яснюючи відвідувачам  законодавство, спеціалісти управління Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі  надають  повну інформацію з тих питань, що їх  цікавлять.  У даний  час прийом  громадян в управлінні здійснюється за принципом  «єдиного вікна».

З метою реалізації прав громадян, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України та проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення, безпосередньо начальником управління, його заступниками та  спеціалістами управління постійно здійснюються особисті та виїзні прийоми.
Управління Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі  не зупиняється на досягнутому та продовжує відповідну роботу  з метою захисту та реалізації прав громадян щодо пенсійного забезпечення.

 

ПЕРЕРАХУНКИ ПЕНСІЙ З 1 ГРУДНЯ 2013 РОКУ  У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

Управлінням  Пенсійного фонду України в місті Конотопі та Конотопському районі проведено перерахунки пенсій з 1 грудня 2013 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшено з 1 грудня  2013 року  до 949 гривень. У зв’язку з цим мінімальні розміри пенсій збільшено до цього рівня.

Крім цього, проведено перерахунки надбавок, підвищень, доплат, додаткових пенсій, розміри яких визначаються від прожиткового мінімуму.

Складові пенсійної виплати
Розмір

станом на грудень

 2013 р., грн.

1. Мінімальний розмір пенсії відповідно до ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

 

949,00

2. Розміри підвищень, передбачених Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Підвищення інвалідам війни 1 групи

474,50

Підвищення інвалідам війни 2 групи

379,60

Підвищення інвалідам війни 3 групи

284,70

Підвищення учасникам бойових дій

237,25

Підвищення членам сімей загиблих військовослужбовців

237,25

Підвищення подружжю померлих учасників бойових дій, визнаних за життя інвалідами

94,90

Підвищення подружжю померлих учасників війни, визнаних за життя інвалідами

94,90

Підвищення подружжю померлих інвалідів війни

237,25

Підвищення членам сім’ї померлих військовослужбовців

237,25

Підвищення учасникам війни

94,90

Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням

47,45

Підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю

142,35

Підвищення до пенсії « Дітям війни»                                                                    

66,43

3. Розміри підвищень, передбачених Законом України “Про жертви нацистських переслідувань”

Підвищення неповнолітнім в’язням

237,25

Підвищення неповнолітнім в’язням – інвалідам 1 групи

474,50

Підвищення неповнолітнім в’язням – інвалідам 2 групи

379,60

Підвищення неповнолітнім в’язням – інвалідам 3 групи

284,70

Підвищення колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання

94,90

Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням

47,45

Підвищення колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, нагородженим медаллю

142,35

Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням  нагородженим медаллю

47,45

Підвищення дружині (чоловіку) померлих інших жертв нацистських переслідувань

94,90

Підвищення дружині (чоловіку) померлих інвалідів

237,25

4. Розмір надбавки на утриманців відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

Надбавка на утриманця

474,50

5. Розмір додаткових пенсій особам, віднесеним до 1 категорії відповідно  до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Інвалідам 1 групи (потерпілі)

341,64

Інвалідам 2 групи (потерпілі)

227,76

Інвалідам 3 групи (потерпілі)

170,82

Дітям - інвалідам

170,82

Хворі на променеву хворобу

170,82

Інвалідам 1 групи (ліквідатори)

474,50

Інвалідам 2 групи (ліквідатори)

379,60

Інвалідам 3 групи (ліквідатори)

284,70

6. Розміри додаткової пенсії особам, віднесеним до 2, 3, 4 категорії відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ”:

Особам, віднесеним до 2 категорії

170,82

Особам, віднесеним до 3 категорії

113,88

Особам, віднесеним до 4 категорії

56,94

7. Розмір компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ”

Компенсаційна виплати за втрату годувальника

113,88

8. Розмір мінімального розміру пенсії шахтарям, на яких поширюється дія Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці, та працівникам, зайнятим обслуговуванням зазначених осіб

 

2847,00

9. Розмір щомісячної доплати до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання, відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці ”

Щомісячна доплати до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання

 

 

949,00

10. Щомісячна державна  адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій

Інвалідам 1 групи

2704,65

Інвалідам 2 групи

2419,95

Інвалідам 3 групи

2135,25

Учасникам бойових дій

1565,85

11. Розмір надбавки передбаченої  Законом України «Про донорство крові та її компонентів»

Надбавка донорам

117,60

12. Розмір підвищень ветеранам війни, яким виповнилось 85 і більше років

Підвищення учасникам бойових дій

474,50

Підвищення інвалідам війни 2 групи

474,50

Підвищення інвалідам війни 3 групи

474,50

Підвищення неповнолітнім в’язням

474,50

Підвищення неповнолітнім в’язням інвалідам 2 групи

474,50

Підвищення неповнолітнім в’язням інвалідам 3 групи

474,50

 

Перерахунки пенсій з 1 грудня 2013

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» збільшено з 1 грудня розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 949 грн.

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму здійснюється перерахунок складових пенсійної виплати, які визначаються від цієї величини.

Перерахунку підлягають: мінімальний розмір пенсії та доплата за понаднормовий стаж для непрацюючих пенсіонерів, мінімальні пенсійні виплати, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, підвищення ветеранам війни, підвищення жертвам нацистських переслідувань та дітям війни, пенсії за особливі заслуги перед Україною.    

Управлінням Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі проведено перерахунки близько 32 тис. пенсіонерів, середній розмір збільшення пенсійних виплат склав 48 грн.

Перерахунок не потребує додаткового звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду (крім випадків повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи).     Виплата нових розмірів пенсійних виплат буде забезпечена своєчасно і проведена у грудні місяці поточного року.


Нові зміни призначення та індексації пенсії

Законом України № 231-VII "Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії", який набрав чинності з 1 липня 2013 року, врегульовано  питання пенсійного забезпечення щодо зарахування до страхового стажу часу перебування у відпустці по вагітності та пологах та виплати пенсії по втраті годувальника дітям, які досягли 18-річного віку, в період перерви в навчанні.

Тобто, з липня місяця 2013 року особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і є застрахованими особами, отже, період такої відпустки буде зараховуватися до страхового стажу при призначенні пенсії.

Крім того, діти, які досягли 18-річного віку (якщо вони навчаються на денній формі навчання) зможуть отримувати пенсію в разі втрати годувальника у період між завершенням навчання в одному навчальному закладі та вступу до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо- кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців.

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На території міста Конотопа та Конотопського району проживає близько 120 тисяч населення, яких майже четверта частина – це особи похилого віку та непрацездатні громадяни. На обліку в управлінні Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі перебуває 34808 громадян, які отримують гарантовані державою пенсійні виплати. Нажаль кількість таких отримувачів із року в рік зменшується.

Для забезпечення соціальних потреб отримувачів пенсій щомісячно спрямовується близько 45,7 млн. грн. коштів Пенсійного фонду. За 1 півріччя було профінансовано 274,0 млн.грн.(з них допомоги на поховання 2,3 млн. грн., витрат на оплату послуг по доставці і виплаті пенсій 1,6 млн.грн.), а це на 27,5 млн. грн. більше, ніж у 1 півріччі минулого року.

З початку року середній розмір пенсії по управлінню зріс на 6,82 грн., або на 0,5% і станом на 01.07.2013 складає 1289,88 грн. При цьому, мінімальний розмір пенсії за віком становить 894 грн. Менше мінімального розміру пенсії отримуює  271 громадянин, на рівні мінімального розміру - 804 чоловіки.

За рахунок власних коштів управлінням виплачується 56,4% призначених пенсій, протягом 1 півріччя 2013 року цей показник  знизився на 3,4%.

У 1 півріччі 2013 року управлінням оформлено 762 нових пенсійних справ, в т.ч. 102 пенсійні справи достроково призначених пенсій жінкам, взято на облік 81 пенсійну справу. За заявами пенсіонерів проведено 797 перерахунків, подовжено виплату пенсій по інвалідності та втраті годувальника по 360 пенсійним справам,.
Видано 837 одноразових доручень на виплату допомоги на поховання та  235 одноразових доручень на виплату недоодержаної у зв’язку зі смертю пенсії.

Через підприємства поштового зв’язку пенсію одержують близько 19 тисяч пенсіонерів. Кількість бажаючих отримувати пенсійні виплати через поточні рахунки в банківських установах з початку поточного року збільшилася на 349 одержувачів і на 01.07.2013 року становить 15461 одержувач, або 44,9%, що загалом дало змогу зекономити кошти Пенсійного фонду протягом півріччя у сумі 1,1 млн.грн.

Пріоритетним напрямком управління є інформаційна робота. Це дає можливість не лише роз’яснити норми пенсійного законодавства, а й упередити звернення. Адже зміни в пенсійному законодавстві стосуються не лише сьогоднішніх пенсіонерів, а й у більшості випадках працюючих громадян та молоді.

Так, упродовж I півріччя 2013 року інформаційними заходами охоплено майже 22 тисячі мешканців міста та району. Фахівцями управління здійснено 292 заходи різного виду зустрічей та лекцій. У засобах масової інформації опубліковано 42 матеріали, на веб - сайтах розміщено 72 повідомлення.

З метою забезпечення оперативного вирішення питань, з якими звертаються громадяни, в управлінні проводиться щоденний безперервний прийом за принципом „єдиного вікна”, надано консультацій та роз’яснень 8484 особам.

До управління надійшло 83 письмових звернення, що на 41 менше, ніж за відповідний період минулого року. Із загальної кількості звернень, що розглядалися, 79 надійшло безпосередньо від заявників, 1 - від Народного депутата України, 1- Конотопської міської ради, 1- з редакції газети „Сільські горизонти”, 1 - від представника інтересів заявника. Основні питання, підняті у письмових зверненнях стосуються роз’яснення норм діючого законодавства, виплат згідно судових рішень, щодо розміру пенсії та перерахунку. На адресу управління надійшло 3 запити на отримання публічної інформації, відповіді на які надано в установлені законодавством терміни.

Перерахунки пенсій з 1 травня 2013 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 року № 151 ”Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 656” управлінням Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі проведено перерахунки пенсій з 1 травня 2013 року інвалідам війни ІІ і ІІІ групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни  1941 -1945 років та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років, яким виповнилося 85 років і більше.

Після проведеного перерахунку пенсій зазначеним пенсіонерам, щомісячна державна адресна допомога до пенсії виплачується в розмірі, встановленому для інвалідів війни І групи (мінімальна пенсія для зазначеної категорії громадян встановлена на рівні не нижче 2547,90грн. (894,00 грн. х 285%).

Пенсії у новому розмірі інваліди війни отримають у травні поточного року відповідно до встановлених графіків виплат.

 

 До уваги керівників установ, підприємств та організацій

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 № 153 затверджено порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Цей Порядок визначає механізм виплати органами Пенсійного фонду України компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

Дія цього Порядку поширюється на роботодавців (суб’єктів господарювання), які починаючи з 2013 року:

 • створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;
 • протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати.

Якщо роботодавець забезпечив дотримання вимог, передбачених цим пунктом, він отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного внеску за особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

Дія цього Порядку не поширюється на роботодавців, які є суб’єктами господарювання, утвореними в результаті припинення іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передували створенню нового робочого місця, та бюджетними установами.

Для отримання компенсації роботодавець протягом 12 місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подає органові Пенсійного фонду України, в якому він перебуває на обліку як платник єдиного внеску, довідку про виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно затвердженої форми.

Більш детальну інформацію можно отримати за тел. 6-10-20 або в управлінні Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі за адресою вул. Депутатська, 2 каб. 12.