Районна газета

Застрахованим особам

Запитували - відповідаємо

У мене четверо дітей. Під час оформлення пенсії за кожну дитину мені додали до стажу по одному року. Чи правомірно це? Чи маю я право на статус багатодітної матері, якщо не оформляла жодних документів?

Умови призначення пенсій багатодітним матерям визначено абзацом четвертим пункту 3 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про  загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Зокрема, відповідно до Закону право на призначення дострокової пенсії за віком мають жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку.

Отже, жінки, які мають чотирьох дітей, не належать до категорії осіб, яким законодавством надано право на призначення дострокової пенсії за віком.

Відповідно до статті 24 зазначеного вище Закону страховий стаж обчислюють територіальні органи Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до 01.01.2005 р. - на підставі документів і в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цього Закону.

У законодавстві, що діяло раніше, було передбачено зарахування до стажу періодів, зокрема, догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку.

Якщо Ваші діти народилися з розривом в один рік і в зазначені періоди Ви не працювали, то до Вашого страхового стажу правомірно враховано по одному року.

Запитували - відповідаємо

Чи входять до стажу періоди перебування на лікарняному та у відпустках?

 

Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Законом України “Про відпустки”, Кодексом законів про працю України, іншими законами і нормативно — правовими актами України.

Закон України “Про відпустки” встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

 Відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема в іноземних дипломатичних і консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та в інших органах.

Згідно зі статтею 20 цього Закону за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються, зокрема, такі види матеріального забезпечення і соціальних послуг:

         - допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною)

         - допомога по вагітності та пологах.

Під час обчислення страхового стажу для призначення пенсії за віком органи Пенсійного фонду України керуються, зокрема, статтею 24 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон), якою визначено періоди, що включаються до страхового стажу. Зокрема, страховий стаж за періоди до 01.01.2004 р. територіальні органи Пенсійного фонду обчислюють на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Закону. 

 Якщо особа перебувала у відпустці та/або на лікарняному в періоди до 01.01.2004 р., періоди роботи буде зараховано до її стажу на підставі записів у трудовій книжці: із дати зарахування на посаду до дати звільнення з такої посади.

Страховий стаж після 01.01.2004 р. територіальні органи Пенсійного фонду обчислюють відповідно до вимог Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Відповідно до Закону страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Перелік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, визначено статтею 11 Закону.

Отже, якщо з 01.01.2004 р. особа є застрахованою (тобто підлягає загальнообов'язковому) державному пенсійному страхуванню), періоди перебування у відпустці та/або на лікарняному зараховують до її страхового стажу за умови сплати страхових внесків.

Водночас період перебування жінки у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами зараховуються до страхового стажу, якщо така відпустка мала місце після 01.07.2013 р. (на підставі змін до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, внесених Законом від 14.05.2013 №231-VII “Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії”).

Державний реєстр застрахованих осіб та способи отримання інформації

Відповідно до ст. 12-1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування » (із змінами) Пенсійний фонду України формує та веде Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та здійснює заходи щодо надання інформації з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Реєстр застрахованих осіб - це автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до закону.

Користувачами цього реєстру є органи доходів і зборів та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування.

На кожну застраховану особу формується персональна облікова картка, до якої включаються такі відомості:

 • ідентифікаційний номер платника (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера);
 • прізвище, ім'я та по батькові застрахованої особи;
 • дата народження;
 • рік, за який внесено відомості;
 • розмір страхового чи єдиного внеску за відповідний місяць;
 • сума сплаченого  внеску за відповідний місяць;
 • позначка про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
 • кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць;
 • інша інформація, необхідна для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • інформація про здійснення виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається в Пенсійному фонді протягом усього життя особи та після її смерті - протягом 75 років на паперових та/або електронних носіях.

Відомості про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, використовуються для обчислення та призначення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Надання інформації з бази даних Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру, у тому числі правоохоронним органам, органам державної виконавчої служби тощо, здійснюється у випадках та порядку передбачених законом.

Зокрема, довідки за встановленими формами надаються застрахованій особі при особистому зверненні до управління Пенсійного фонду України при пред’явленні паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Застрахована особа також має можливість отримати інформацію з  Реєстру застрахованих осіб зареєструвавшись  на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для реєстрації  потрібно звернутись  в управління Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі та мати при собі паспорт,  довідку про одержання ідентифікаційного номеру. Також, за наявності свідоцтва на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування, є можливість скористатись інформаційним    кіоском, що встановлений   за  адресою: м. Конотоп, вул. Депутатська 2.


ВІДОМОСТІ ПРО СТРАХОВИЙ СТАЖ ТА ЗАРОБІТОК МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ

Вже майже 13 років Пенсійним фондом України здійснюється персоніфікований облік відомостей про застрахованих осіб. На кожну застраховану особу відкрито електронну персональну облікову картку з постійним номером, який відповідає ідентифікаційному номеру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів.

У цій картці накопичуються відомості про особу за весь час її трудової діяльності, що необхідні для визначення розміру пенсії, тобто про стаж, суми заробітку та суми сплачених до Пенсійного фонду внесків з усіх місць роботи громадянина.

Людина протягом життя може працювати за сумісництвом, бути зареєстрованою, як підприємець, отримувати допомогу по безробіттю чи по догляду за дитиною, змінювати місце роботи та проживання, але коли досягне пенсійного віку, відомості для призначення пенсії будуть братися із Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Особам не потрібно збирати довідки по всій країні про свій заробіток. Доступ до цієї інформації обмежений, вона не підлягає розголошенню. Відомості з особової картки можуть надаватися тільки для призначення пенсії та на вимогу самих громадян, про яких вони зібрані.

Для визначення розміру пенсії, починаючи з 1 липня 2000 року враховуються лише ті дані, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Тому, зрозуміло, якщо несумлінний роботодавець не надав відомості про свого працівника і не сплатив внесків до Пенсійного фонду, або людина працювала нелегально, без оформлення трудового договору та отримувала заробітну плату в конверті, то ніяких відомостей за цей період не буде обліковуватися, і, відповідно, цей період роботи не зарахується до стажу при призначенні пенсії.

Кожен громадянин може звернутися до органів Пенсійного фонду за наявності паспорта та ідентифікаційного коду та дізнатись, які відомості про нього внесені до персональної облікової картки та накопичені в системі персоніфікованого обліку.

Сучасні інформаційні технології дають можливість оперативного доступу до основних відомостей, що містяться у базі даних Пенсійного фонду.

Інформаційний кіоск має розділи для перегляду накопичених відомостей по застрахованій особі про страховий стаж, заробітну плату, для пенсіонера – пенсійної справи, графіку прийому громадян фахівцями управління, список документів, які необхідно подати для призначення (перерахунку) пенсій.

З метою покращення якості та оперативності обслуговування громадян діє веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України за адресою portal.pfu.gov.ua.

Для отримання доступу до електронних послуг потрібно попередньо зареєструватися в органах Пенсійного фонду та отримати персональний код. Кожна застрахована особа, може отримувати інформацію про перелік страхувальників, які подавали щодо неї відомості в систему персоніфікації, суму заробітку, з якого сплачено страхові внески, кількість днів для стажу, відмітки про сплату єдиного внеску; відомості про спеціальний (пільговий) стаж. Маючи на руках такі дані, працівник зможе легко контролювати, як його роботодавець платить за нього єдиний внесок, і в разі необхідності звернутися до нього з претензіями.

Пенсіонери ж мають можливість регулярно отримувати відомості з власної пенсійної справи про суму призначеної пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії.

Такий спосіб отримання інформації не потребує особистого відвідування органів Фонду, необхідно лише зайти на веб - портал електронних послуг Пенсійного фонду в мережі Інтернет.

 

ЗМІНИ ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ДОБРОВІЛЬНОЇ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ

28 квітня 2013 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску». Вказаним законом внесено зміни до Законів України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Відтепер платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску є:

 • фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності; особи, які забезпечують себе роботою самостійно-займаються незалежною професійною діяльністю - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
 • члени фермерського господарства, особистого селянського господарства - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування;
 • громадяни України, які працюють за межами України, - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;
 • особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, - на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Якщо особа, вирішила заключити договір добровільного страхування , вона подає до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання заяву. Територіальним органом Пенсійного фонду укладається договір про добровільну участь в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви. Громадяни беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі, але не менше одного року.   

Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому, сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.

Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди може бути здійснена за окремим договором.
Для членів фермерського господарства, особистого селянського господарства, громадян України, які працюють за межами України та осіб, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску, які виявили бажання брати участь в одному з видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, розмір єдиного внеску визначається у таких відсотках:

 • на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування - 33,2 відсотка
 • на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
 • на випадок безробіття - 1,5 відсотка
 • на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 1,9 відсотка
 • на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 1,51 відсотка.

Територіальний орган Пенсійного фонду відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у разі, якщо особа:

 • підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню;
 • не відповідає іншим вимогам, визначеним частиною першою цієї статті;
 • подала неповні або недостовірні відомості;
 • раніше уклала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови;
 • бажає укласти договір на строк менше одного року.
 • В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається.
 • Договір про добровільну участь може бути достроково розірваний у випадках передбачених законодавством.
 • Треба зауважити , що чимало громадян все ще вважають, що незалежно від того, скільки вони пропрацювали, або скільки внесків сплачено до Пенсійного фонду, пенсію їм повинна гарантувати держава, але це не так.

Право на пенсійне забезпечення мають громадяни, які є застрахованими особами та набули необхідний мінімальний страховий стаж, що насьогодні складає 15 років.

Якщо особа, у певні періоди, не сплачувала страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (наприклад, під час навчання, тимчасового виїзду за кордон, тощо) єдиною можливістю для неї включити ці періоди до страхового стажу є укладення договору про добровільну участь.  

За довідками  звертатися до управління Пенсійного  фонду  України в м. Конотопі та Конотопському районі за адресою: вул.Соборна, 23 або за телефоном 2-63-09.

Електронний ресурс допоможе швидко та зручно отримати корисну інформацію

З метою покращення якості та оперативності обслуговування громадян, впровадження технологій електронного урядування в соціальній сфері діє веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Звернувшись до послуг, які надаються через зазначений веб-портал, користувачі зможуть отримати інформацію щодо умов, порядку призначення, перерахунку та виплати своєї пенсії. Також, можна буде ознайомитись із формами заяв, необхідних для призначення, перерахунку та виплати своєї пенсії, отримання допомоги на поховання та заповнити їх, користуючись наданими інструкціями.

Підприємці та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, зможуть отримати таку інформацію як взяття їх на облік в органах Пенсійного фонду України, ознайомитись із умовами нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, з умовами та порядком складання і подання звітності, а також отримати форми бланків, заяв, інших документів, необхідних для взяття на облік або зняття з нього.

Користуватися послугами веб-порталу можуть усі громадяни, застраховані особи, пенсіонери і страхувальники (юридичні та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності).

Для отримання можливості користуватися послугами веб-порталу у повному обсязі необхідно особисто звернутися до управління Пенсійного фонду України в м. Конотопі та Конотопському районі із заявою та документами:

 • для застрахованої особи або пенсіонера - паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • для страхувальників - витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і паспорт уповноваженої особи.

Адреса веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України  http://portal.pfu.gov.ua

За додатковими роз’ясненнями можна звернутися до управління ПФУ в м. Конотопі та Конотопському районі, за адресою: м. Конотоп, вул. Депутатська, 2, кабінет № 14, або за телефоном 6-10-20