Районна газета

ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Надаємо відповіді на найбільш поширені запитання, що виникли у зв'язку з набранням чинності з 1 квітня 2015 року Закону України “Про внесення змін о деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” No 213 від 02.03.2015, яким  встановлено  особливий порядок  виплати  пенсії працюючим пенсіонерам.

1. З яких строків поновлюється виплата пенсії після звільнення з роботи або змінюється порядок її виплати після звільнення з посади.
Виплата  пенсії  в  повному  обсязі  поновлюється з  наступного  дня  після звільнення  з  роботи.  Порядок  виплати  змінюється  з  наступного  за  днем звільнення з посади.

2. Пенсіонер  працює  на  умовах  цивільно-правового  договору.  Чи  буде виплачуватися пенсія у період отримання доходу за виконану роботу?
Якщо пенсіонер  працює  не  на  умовах  трудового  договору  або  виконує роботи  на  підприємствах,  установах,  організаціях  або  у  фізичних  осіб  за договорами цивільно -правового характеру, пенсія виплачується у розмірі 85%, але не менше 1423,50 грн. (150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність). Пунктом  першим  статті  11  Закону  України  “Про  загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” зазначених осіб віднесено до працюючих, за яких сплачуються відповідні внески. Згідно  з  п.2.21Порядку  подання  та  оформлення  документів  для призначення  (перерахунку)  пенсій  відповідно  до  Закону  України  “Про загальнообов'
язкове   державне   пенсійне   страхування”,   затвердженого постановою  правління  Пенсійного  Фонду  України  від  25.11.2005  No22 -1, документами, які підтверджують, що особа не працює (не провадить діяльність, пов'язану  з  отримання  доходу,  що  є  базою  нарахування  єдиного  внеску  на загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування),  є:  трудова  книжка, індивідуальні  відомості  про  застраховану  особу,  що  надаються  відділом персоніфікованого обліку, та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи —підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними. Відповідно до пункту 2 частини другої статті16 Закону, особа
надає на вимогу  органу,  що  призначає  пенсію,  документи,  що  засвідчують  відповідні відомості   (у   тому   числі   копію   трудової   книжки   із   записом   про працевлаштування та/або копію цивільно -правового договору)

3. З квітня 2011 року особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону  України  “Про  наукову  і  науково -технічну  діяльність”.  По  даний  час продовжує  працювати  на  науковій  посаді  на  умовах  контракту.  Як  буде виплачуватися пенсія з 1 квітня 2015 року? Статтею 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в редакції, чинній з 1 квітня 2015 року, передбачено, що пенсія, призначена особі відповідно цієї статті (крім осіб, які мають право на виплату пенсії в повному обсязі), в період роботи, зокрема на науковій посаді, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (далі-Закон).

Згідно зі статтею 47 Закону, тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, під час роботи особи на інших посадах/роботах, в тому числі на науковій посаді, пенсія, призначена відповідно до цієї статті (крім осіб, які мають право на виплату пенсії в повному обсязі), розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в  розмірі  85%  призначеного  розміру,  але  не  менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Порядок  виплати  пенсії  працюючим  пенсіонерам  встановлюється законодавством незалежно від дати її призначення.
Зважаючи на в икладене, з 1 квітня 2015 року у період роботи на науковій посаді пенсія виплачується в розмірі 85% від її розміру, обчисленого відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”. Розмір пенсійної виплати після застосування зазначеного порядку не може бути нижче 1423,50 грн.

4.Особі  призначено  пенсію  відповідно  до  Закону  України  “Про загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування”,  вона  працює  на  посаді державного службовця. Чи буде припинено виплату пенсії, у зв'язкузі змінами, внесеними до законодавства з 1 квітня 2015 року?

Статтею 47 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” визначено, що тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня  2015  року,  у  період  роботи  особи  на  посадах ,  які  дають  право  на призначення  пенсії  у  порядку  та  на  умовах,  передбачених,  зокрема  Законом України “Про державну службу”, пенсії, призначені відповідно до цього Закону, не виплачуються. Тому  виплата  такої  пенсії  у  період  роботи  на  посаді  державного службовця припиняється (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи, учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії її соціального захисту”, та осіб, на яких поширюється дія пункту 3 Прикінцевих положень Закону).

5.Особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб,  звільнених  з  військової  служби,  та  деяких  інших осіб”. Як з 01.04.2015 буде проводитися їй виплата в період роботи юристом у приватній фірмі?

Виплата призначеної пенсії буде здійснюватись у повному обсязі.

6.Особа  отримує  пенсію  за  віком,  призначену  відповідно  до  Закону України  “Про  загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування”  в  розмірі 1600 грн. В якому розмірі буде виплачуватись пенсія з 1 квітня 2015 року в період роботи приватним підприємцем?

Згідно зі статтею 47 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015  року, під  час  роботи  особи  на  інших  посадах/роботах,  в  тому  числі приватним підприємцем, пенсія, призначена відповідно до цієї статті (крім осіб, які мають право на виплату пенсії в повному обсязі), розмір якої перевищує 150%  прожиткового  мінімуму,  встановленого для  осіб,  які  втратили працездатність, виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150%  прожиткового  мінімуму,  встановленого  для  осіб,  які  втратили працездатність. З  1  квітня  2015  року  розмір  пенсії  до  виплати  становитиме  1423,50  грн. (1600  грн.  *  85%  =  1360  грн.,  але  не  менше  150%  прожиткового  мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність).

7. В якому порядку буде проводитись сплата податку на доходи фізичних осіб  і  військового  збору  по  пенсіях  працюючих  пенсіонерів  з  1  квітня  2015 року?

Базою  для  оподаткування  є  розмір  пенсій  та  щомісячного  довічного грошового утримання, який після визначення 85% призначеного розміру пенсії працюючих пенсіонерів перевищує 3654,00 грн. на місяць - у частині такого перевищення. Наприклад, розмір пенсії з урахуванням надбавок, підвищень відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” становить 5000,00 грн. Якщо пенсіонер працює не на посадах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених законами України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”,  “Про  статус  народного  депутата  України”,  “Про  судоустрій  і стату суддів”, пенсія виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше  150%  прожиткового  мінімуму, встановленого  для  осіб,  які  втратили працездатність, тобто 4250,00 грн. Оскільки розмір пенсії перевищує 3654,00 грн. на місяць, розмір пенсії в частині 596,00 грн. підлягає оподаткуванню. Податок на доходи фізичних осіб становить 15% -89,40 грн., військовий збір —8,94 грн. До виплати пенсіонер отримає 4151,66 грн.

8. Чи слід вважати працюючим пенсіонера, який перебуває на обліку в службі зайнятості з виплатою чи без виплати допомоги по безробіттю?

Відповідно до Закону України “Про зайнятість  населення”, зареєстрований безробітний - це особа працездатного віку, яка зареєстрована в територіальному  органі  центрального  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну  політику  у  сфері  зайнятості  населення  та  трудової  міграції,  як безробітна  і  готова  та  здатна  приступити  до  роботи.  Статтею  4  Закону перелічені особи, які належать до зайнятого населення. Враховуючи викладене, вважати пенсіонера, який згідно з даними СПОВ перебуває на обліку в службі зайнятості  з  виплатою  чи  без  виплати  допомоги  по  безробіттю  працюючим, немає підстав.

9.Громадянин К. отримує пенсію за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування”  та  продовжує працювати на посаді державного службовця. У липні 2015 року набуде право на перерахунок пенсії відповідно до ч.4 ст. 42 зазначеного закону. Чи матиме право особа на перерахунок пенсії?

Так,  особа  має право  на перерахунок відповідно  до  ч. 4  ст.  42 Закону, оскільки  зміни  не  стосуються  визначення  права  на призначення/перерахунок пенсії. Зазначимо,  що  отримати  відповіді  на  інші  питання  ви  можете  за телефоном  6-30-43,  або  безпосередньо  в  управлінні  за  адресою:  вул. Депутатська, 2 каб.25