Районна газета

ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Указом Президента України від 8 грудня 2008 року започатковано проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини

В Україні як в соціальній, правовій державі, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

      Система прав і свобод людини і громадянина, яка діє на сьогоднішній день в нашій державі та гарантується Конституцією України, розроблена з урахуванням міжнародних стандартів в галузі прав людини.

      Статтею 46 Конституції України передбачено право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством. Таким чином, конституційне право на соціальний захист включає й право громадян на пенсійне забезпечення. Це право гарантується загальнообов’язковим державним пенсійним (соціальним) страхуванням за рахунок страхових (соціальних) внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення. При цьому, варто відмітити наполегливу та системну роботу управління по стягненню несплачених платниками страхових внесків, адже питання щодо реалізації прав на належне пенсійне забезпечення відповідно до набутого страхового стажу, розглядається саме у площині неухильного виконання роботодавцями своїх зобов’язань перед найманими працівниками. Таким чином лише упродовж поточного року вдалось захистити пенсійні права  87 працівників міста та району.

      Задля ефективної реалізації громадянами прав у сфері пенсійного забезпечення, в Конотопському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Сумської області роботу з громадянами організовано за принципом «єдиного вікна», що дозволило значно спростити процедуру отримання послуг, підвищити якість та комфортність їх отримання, оптимізувати доступ громадян всіх категорій до необхідної інформації. При цьому, якість обслуговування громадян – основний вектор у роботі органів Пенсійного фонду, в звязку з чим запроваджуються нові технології, що демонструють сучасний підхід до обслуговування громадян. Таким є веб – портал електронних послуг Пенсійного фонду України, користувачі якого в будь-який час, маючи доступ до мережі інтернет, мають можливість самостійно ознайомитись зі своїми індивідуальними даними про заробітну плату і страховий стаж, а пенсіонери можуть переглянути особисті пенсійні виплати. Крім того, в електронному вигляді можна подати скарги та заяви і дізнатись про хід їх розгляду, що надає громадянам можливість зручно і оперативно взаємодіяти з Фондом.