Районна газета

ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧНИХ ПЕРЕВІРОК ДОСТОВІРНОСТІ ВИДАЧІ ДОВІДОК ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ТА СТАЖ РОБОТИ

Відповідно до статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

Підтвердження відомостей, наданих для призначення (перерахунку) пенсій встановлюється за результатами перевірки підстав їх видачі, яка проводиться спеціалістами органів Пенсійного фонду України на підприємствах (установах, організаціях).

Для забезпечення правильності призначення та перерахунку пенсій, Конотопське об’єднане управління Пенсійного фонду України Сумської області тісно співпрацює з архівними установами, підприємствами і організаціями міста та району.

Зустрічні перевірки достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж роботи проводяться на підставі Законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та заяв платників.

Під час таких перевірок обов’язково використовуються первинні документи. Це і книги наказів, і відомості про нарахування заробітної плати, а також особові рахунки працівників, які підтверджують достовірність даних, зазначених у довідках для призначення та перерахунку пенсій, накази про проведення атестації робочих місць, для підтвердження пільгового стажу застрахованих осіб. За результатами такої перевірки складається акт щодо достовірності довідки про заробітну плату тощо. У разі встановлення розбіжностей у сумах з наданим документом вираховується сума надміру сплачених коштів (переплата).

Важливість проведених заходів контролю полягає, перш за все, у запобіганні виникненню переплат та недоплат пенсій. І звичайно, що такі перевірки мають важливе значення в упередженні нецільового використання коштів Пенсійного фонду України внаслідок подання документів, що містять недостовірну інформацію про стаж роботи та заробітну плату.

Надання недостовірних відомостей про застрахованих осіб посадовими особами підприємств (установ, організацій) тягне за собою порушення конституційних прав найманих працівників, а також позбавлення їх права на вірне призначення пенсії та відповідний її перерахунок, що суттєво впливає на основне джерело існування та забезпечення рівня життя працівників.

Підприємства та організації несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам або державі внаслідок несвоєчасного оформлення або подання пенсійних документів, а також за видачу недостовірних документів і відшкодовують її.

Страхувальник, надаючи достовірні індивідуальні відомості про пільговий стаж і заробітну плату, забезпечує вірне та своєчасне нарахування (або перерахування) пенсії своїм працівникам!