Районна газета

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Право на пенсію за віком ліквідаторів віднесених до 2, 3 категорій визначається статтею 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

         Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають право на пенсію за віком при досягненні пенсійного віку:

  • які працювали у зоні відчуження з моменту аварії (26.04.1986 року) до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня по 31 грудня 1986 року – не менше 5 календарних днів – зниження пенсійного віку на 10 років;
  • які працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів – зниження пенсійного віку на 8 років;
  • які працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів,

         у 1987 році – від 10 до 14 календарних днів,

         у 1988 році – не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивізації техніки або їх будівництві – не менше 14 календарних днів у 1986 році – зниження пенсійного віку на 5 років.

         Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим у встановленому порядку (чоловіки 10 років і більше, жінки – 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на три роки понад передбачений цією статтею.

         Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим у встановленому порядку (чоловіки – 12 років 6 місяців і більше, жінки – 10 років і більше вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією статтею.

         Механізм обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання Чорнобильської катастрофи визначається статтями 54 та 57 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а з 1 січня 2012 року визначається Порядком обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1210.

         Відповідно до норм цього Порядку пенсії по інвалідності ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС віднесеним до 1 категорії за їх бажанням можуть обчислюватися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі фактичних збитків. При цьому заробітна плата для обчислення пенсії враховується за будь-які 12 місяців роботи підряд такої роботи.

         У разі коли ліквідатор працював у зоні відчуження:

        1) з дня аварії не менш як 12 місяців підряд, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в такій зоні:

      2) на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менше як 12 місяців у період з 26 квітня 1986 року до 1 серпня 1987 року за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зоні відчуження. Якщо така особа виводилась із зони Чорнобильської АЕС за медичними показниками у зв’язку з переопроміненням, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС,

         3)   менш як 12 місяців роботи підряд, пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати за повні календарні місяці підряд у зоні відчуження,

       4) менше календарного місяця у 1986 – 1990 роках, за його бажанням пенсія може обчислюватись виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу в зону відчуження, за весь фактично відпрацьований час, в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, без додавання суми заробітної плати за період роботи за межами зони відчуження.

        5) менше місяця та захворів на променеву хворобу, пенсія обчислюється згідно із статтею 57 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

        6) якщо робота проводилась вахтовим методом, визначення тривалості роботи у зоні відчуження і заробітної плати для обчислення пенсії здійснюється виходячи з того, що одна повна вахта (не менше як 14 робочих днів підряд) вважається повним місяцем.

         Якщо у ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС не має первинних документів про період роботи в зоні відчуження (первинні документи – це документи видані під час роботи) та довідки про заробітну плату за роботу в зоні відчуження встановленої форми, яка видається підприємством, установою чи організацією, яка направляла на роботу в зону відчуження або її правонаступником пенсія по інвалідності встановлюється в мінімальному розмірі.

         Мінімальний розмір пенсії по інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання одержаного внаслідок роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС встановлюється у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

для інвалідів 1 групи – 180%,

для інвалідів 2 групи – 160%,

для інвалідів 3 групи – 145%.

         Щомісячна додаткова пенсія інвалідам ліквідаторам, які мають посвідчення 1 категорії за шкоду, заподіяну здоров'ю встановлюється в таких розмірах:

1 група – 474,50 грн.,

2 група – 379,60 грн.,

3 група – 284,70 грн.