Районна газета

ПРО ВИПЛАТУ ДЕРЖАВНОЇ СТИПЕНДІЇ ІМЕНІ ЛЕВКА ЛУК’ЯНЕНКА

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про державні стипендії імені Левка Лук’яненка»

 Цим актом Глава держави засновує державну стипендію імені Левка Лук'яненка, відповідно до якого здійснюється виплата державної стипендії громадянам України, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, яка встановила та здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, звільнених з числа таких осіб та членів їх сімей.

Державна стипендія призначається у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Виплата проводиться щомісяця, незалежно від розміру одержуваної стипендіатом заробітної плати, пенсії, інших соціальних виплат на банківський рахунок стипендіата. У разі коли стипендіат позбавлений можливості отримувати державну стипендію особисто у зв’язку з його затриманням, утримуванням Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, державна стипендія може виплачуватися за його письмовою заявою, написаною в присутності його адвоката та завіреною таким адвокатом, на відкритий у банку особовий рахунок члена сім’ї, близького родича, законного представника або іншої визначеної в заяві особи.

Претендентом на стипендію подаються документи та/або відомості, що підтверджують факт та обставини незаконного затримання, утримування особи Російською Федерацією,  окупаційною адміністрацією Російської Федерації у зв’язку з її громадською та політичною діяльністю, звільнення такої особи.

Державні стипендії призначаються указом Президента України та мають використовуватися виключно в інтересах стипендіата, відповідно до його побажань.