Районна газета

УКРАЇНЦІ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ БЕЗ ПРАВА НА ПЕНСІЮ ОТРИМАЮТЬ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

Українці пенсійного віку без права на пенсію отримають соціальну допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1098 «Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату».

Якщо станом на 1 січня 2018 року відсутній необхідний страховий стаж у людини, яка досягла пенсійного віку, але є 15 років страхового стажу, тобто особа не заробила свою пенсію, управлінням соціального захисту населення призначається тимчасова соціальна допомога і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуде право на призначення пенсії.

Для призначення тимчасової допомоги особа подає до управління соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання такі документи:

- заяву;

- документ, що посвідчує особу;

- інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

- довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;

- декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;

- копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, зазначається в декларації про доходи та майновий стан.

Виплати надаватимуться у період від 1 січня 2018 року до 31 грудня 2020 року.

Призначення соціальної допомоги передбачає врахування майнового стану та середньомісячного сукупного доходу громадянина. Виплати перераховуватимуться кожні шість місяців, з урахуванням змін майнового стану людини та середньомісячного сукупного доходу.