Районна газета

Дохідна частина місцевих бюджетів

ДОХІДНА ЧАСТИНА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА СІЧЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2019 РОКУ

Дохідна частина  загального фонду  зведеного бюджету Конотопського району за січень-жовтень 2019 року виконана за власними доходами на  107,0 %, отримано 68860,3 тис.грн., що на 4525,4 тис.грн. більше ніж передбачено планом. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надійшло більше доходів  загального фонду на 8295,9 тис.грн. Виконання досягнуте по всіх   бюджетах, що входять до зведеного бюджету району.

Основними бюджетоутворюючими джерелами є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та єдиний податок, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками, питома вага яких у загальній сумі надходжень складає  87,4 % .

Виконання річного плану   по податку на доходи фізичних осіб складає 82,0%. Ріст   порівняно з відповідним періодом 2018 року 5848,9 тис.грн., або 23,9%.  По податку на доходи фізичних осіб, що отримуються у вигляді заробітної плати ріст склав 21,7 %, по податку на доходи інші ніж заробітна плата надходження зросли  на 24,2% порівняно з січнем-жовтнем минулого року.  Найбільшу питому вагу 67,9%  в загальній сумі даного податку займають платежі галузей сільського та лісового господарства, з них: ТОВ "Вітчизна" сплачено  до бюджету району податку на доходи фізичних осіб 5440,2 тис.грн.(17,9% в загальній сумі надходження даного податку);      ТОВ «Біолат» - 1602,4 тис.грн. (5,3%);     ТОВ «Ремавтокомплектсервіс» - 1164,9 тис.грн. (3,8%);  ТОВ «Юрівка» - 1648,9 тис.грн.(5,4%); ТОВ АФ «Довіра» – 984,2 тис.грн. (3,2%); ПРАТ Р-п "Шевченківський"-1330,4 тис.грн. (4,4%), ДАП «Конотопський Агролісгосп» -319,7 тис.грн. (1,1%). Зазначеними платниками сплачено 41,1 % в загальній сумі податку на доходи та 60,7% по галузі.

Бюджетними установами сплачено до бюджету податку на доходи 17,9% в загальній сумі, з них  надходження від галузі освіти – 2644,1 тис.грн , або 8,7 % в загальній сумі надходження податку.

Підприємствами переробної промисловості сплачено 2,0 % податку на доходи в загальній сумі.

Платниками інших галузей економіки району  та фізичними особами сплачено  в цілому  12,2% податку.

По платі за землю надходження порівняно з  відповідним періодом 2018 року зросли на 853,8 тис.грн. 5,1 %)  у зв’язку із збільшенням ставок орендної плати по неуспадкованих паях, внесенню змін до законодавства щодо оподаткування лісових земель та земель залізниці.

Єдиного податку від сільськогосподарських товаровиробників надійшло до бюджету району 12257,5 тис.грн. або на 7,5% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 2080,3 тис.грн., що більше порівняно з  відповідним періодом 2018 року на 864,7 тис.грн., або в 1,7 рази, в зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати та  зміни ставок оподаткування, затверджених органами місцевого самоврядування на 2019 рік, а також залучення до оподаткування нових власників нерухомості .

Місцевих податків і зборів  у  січні-жовтні 2019 року надійшло до бюджету в цілому 36002,2 тис.грн  це :

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки -2080,3 тис.грн.;

- плата за  землю – 17632,5 тис.грн.;

- єдиний податок суб’єктів підприємницької діяльності – 3950,1 тис.грн. що на 856,9 тис.грн.( на 27,7%) більше ніж за січень-жовтень 2018 року, у зв’язку із  збільшенням надходжень від платників 3 групи  та у зв’язку із ростом мінімальної заробітної плати ,  розмір якої впливає на розмір ставки податку ;

- єдиний податок від сільськогосподарських товаровиробників 12257,5 тис.грн.;

- транспортний податок -75,0 тис.грн.; туристичний збір 6,8 тис.грн.