Районна газета

Дохідна частина місцевих бюджетів

ДОХІДНА ЧАСТИНА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА СІЧЕНЬ-ЛИПЕНЬ 2019 РОКУ

Дохідна частина загального фонду зведеного бюджету Конотопського району за січень-липень 2019 року виконана за власними доходами на 105,1 %, отримано 41981,7 тис.грн., що на 2046,0 тис.грн. більше ніж передбачено планом. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надійшло більше доходів загального фонду на 7350,6 тис.грн. Виконання досягнуте по всіх   бюджетах, що входять до зведеного бюджету району.

Основними бюджетоутворюючими джерелами є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та єдиний податок, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками, питома вага яких у загальній сумі надходжень складає  85,6% .

Виконання річного плану   по податку на доходи фізичних осіб складає 51,8%. Ріст   порівняно з відповідним періодом 2018 року 5921,0 тис.грн., або 47,3%.  По податку на доходи фізичних осіб, що отримуються у вигляді заробітної плати ріст склав 23,5 %, по податку на доходи інші ніж заробітна плата надходження зросли  в два  рази порівняно з січнем-липнем минулого року.  Найбільшу питому вагу 62,8%  в загальній сумі даного податку займають платежі галузей сільського та лісового господарства, з них: ТОВ "Вітчизна" сплачено  до бюджету району податку на доходи фізичних осіб 4136,9 тис.грн.(22,4% в загальній сумі надходження даного податку);      ТОВ «Біолат» - 1523,3 тис.грн. (8,3%);     Філія «Конотопська» СТОВ «Надія» - 399,6 тис.грн. (2,2%);  ТОВ «Юрівка» 818,2 тис.грн.(4,4%); ТОВ АФ «Довіра» – 427,0 тис.грн. (2,3%); ПРАТ Р-п "Шевченківський"-753,2 тис.грн. (4,1%), ДАП «Конотопський Агролісгосп» -223,2 тис.грн. (1,2%). Зазначеними платниками сплачено 44,9 % в загальній сумі податку на доходи та 71,6% по галузі.

Бюджетними установами сплачено до бюджету податку на доходи 21,4 % в загальній сумі , з них  надходження від галузі освіти – 1996,3 тис.грн , або 10,8 % в загальній сумі надходження податку.

Підприємствами переробної промисловості сплачено 1,5 % податку на доходи в загальній сумі.

Платниками інших галузей економіки району  та фізичними особами сплачено  в цілому  14,3 % податку.

По платі за землю надходження порівняно з  відповідним періодом 2018 року скоротились на 138,1 тис.грн. (-1,1 %)  у зв’язку зі сплатою у березні 2018 року річної суми орендної плати за договором укладеним за результатами аукціону.

Єдиного податку від сільськогосподарських товаровиробників надійшло до бюджету району 5526,0 тис.грн. або на 10,2% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 1350,2 тис.грн., що більше порівняно з  відповідним періодом 2018 року на 555,2 тис.грн., або в 1,7 рази, в зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати та  зміни ставок оподаткування, затверджених органами місцевого самоврядування на 2019 рік .

Місцевих податків і зборів  у  січні-липні 2019 року надійшло до бюджету в цілому 21510,7 тис.грн  це :

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки -1350,2 тис.грн.;

- плата за  землю – 11993,9 тис.грн.;

- єдиний податок суб’єктів підприємницької діяльності – 2601,5 тис.грн. що на 713,2 тис.грн.( на 37,8%) більше ніж за січень-липень 2018 року, у зв’язку із  збільшенням надходжень від платників 3 групи  та у зв’язку із ростом мінімальної заробітної плати ,  розмір якої впливає на розмір ставки податку ;

- єдиний податок від сільськогосподарських товаровиробників – 5526,0 тис.грн.

- транспортний податок -37,5 тис.грн.