Районна газета

Дохідна частина місцевих бюджетів

ДОХІДНА ЧАСТИНА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА СІЧЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2020 РОКУ

Дохідна частина  загального фонду  зведеного бюджету Конотопського району за січень-травень 2020 року виконана за власними доходами на  100,8 %, отримано 28934,2 тис.грн., що на 217,1 тис.грн. більше ніж передбачено планом. Порівняно з відповідним періодом  2019 року надійшло менше доходів  загального фонду на 231,2 тис.грн., що пояснюється впливом карантинних заходів, у тому числі надання податкових канікул  на  один місяць по частині платежів до місцевих бюджетів у відповідності до прийнятих Законів України.

Основними бюджетоутворюючими джерелами є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та єдиний податок, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками, питома вага яких у загальній сумі надходжень складає  85,6% .

Виконання річного плану   по податку на доходи фізичних осіб складає 27,9%. Скорочення   порівняно з січнем-травнем 2019 року  склало 482,7 тис.грн., або 3,9%.  По податку на доходи фізичних осіб, що отримуються у вигляді заробітної плати  отримано ріст, який склав 10,6 %, по податку на доходи інші ніж заробітна плата надходження зменшились на 26,4% порівняно з відповідним періодом минулого року.  Найбільшу питому вагу 57,5%  в загальній сумі даного податку займають платежі галузей сільського та лісового господарства, з них: ТОВ "Вітчизна" сплачено  до бюджету району податку на доходи фізичних осіб 2506,9 тис.грн.(21,3% в загальній сумі надходження даного податку); ФГ Дейнека А.П.-121,4 тис.грн. (1,0%) ; ТОВ «Біолат» 363,3 тис.грн. 3,1%); Філія «Конотопська»ТОВ «Надія» 186,3 тис.грн. (1,6%); ТОВ «Юрівка» 384,3 тис.грн.(3,3%); ТОВ АФ «Довіра» – 325,7 тис.грн. (2,8%);  Р-п "Шевченківський"-386,8 тис.грн. (3,3%), ПСП «Соснівська» 267,5 тис.грн. (2,3%). Зазначеними платниками сплачено 38,7 % в загальній сумі податку на доходи та 66,9% по галузі.

Бюджетними установами сплачено до бюджету податку на доходи 24,0 % в загальній сумі , з них  надходження від галузі освіти – 1343,7 тис.грн , або 11,4 % в загальній сумі надходження податку.

Підприємствами переробної промисловості сплачено 3,6 % податку на доходи в загальній сумі.

Платниками інших галузей економіки району  та фізичними особами сплачено  в цілому  14,9 % податку.

По платі за землю надходження зросли порівняно з  5 місяцями 2019 року на 142,8 тис.грн. (1,7 %)  в зв’язку із сплатою орендної плати за новими договорами укладеними протягом 2019 року, січня- травня 2020 року Незначий ріст пов’язаний з наданням податкових канікул  платникам плати за землю на 1 місяць згідно Закону України № 540 від 30.03.2020.

Єдиного податку від сільськогосподарських товаровиробників надійшло до бюджету району 4630,3 тис.грн. або на 13,2% більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Основна причина росту порівняно з минулим роком це  несплата у січні   минулого року даного податку через переплату, з них найбільше сплачено порівняно з відповідним періодом минулого року по платниках: ДНСП "Вирівське"на 199,1 тис.грн, ПСП «Агросвіт»" на 119,9 тис.грн., ТОВ «Вітчизна»» -266,6 тис.грн. Однією з причин зміни  надходжень є також зміна  грошової оцінки землі проведена в кінці 2018 року по Україні як у бік зростання так і навпаки.

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 1008,4 тис.грн., що більше порівняно з  січнем-травнем 2019 року на 282,9 тис.грн., або на 39,0 %. Основні платники що збільшили сплату є: ТОВ "АВРП" ріст склав 118,9 тис.грн. , ВАТ ТОДЕФ 14,3 тис.грн. це платники додатково залучені до оподаткування  протягом 2019 року;  АТ "Укрзалізниця" – 101,2 тис.грн. - збільшення оподатковуваної площі; ТОВ "Каскад-Агро" – 17,0 тис.грн - збільшення ставки оподаткування через зростання мінімальної заробітної плати, а так як сплата поквартальна то у січні минулого року податок надходив за ставками 2018 року.

Місцевих податків і зборів  у  січні-травні 2020 року надійшло до бюджету в цілому 16311,5 тис.грн  це :

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки -1008,4 тис.грн,

- плата за  землю – 8347,6 тис.грн.;

- єдиний податок суб’єктів підприємницької діяльності – 2287,7 тис.грн. що на 164,2 тис.грн.( на 7,7%) більше ніж за січень-травень 2019 року, у зв’язку із  збільшенням надходжень від платників 3 групи  та у зв’язку із ростом мінімальної заробітної плати ,  розмір якої впливає на розмір ставки податку ;

- єдиний податок від сільськогосподарських товаровиробників – 4630,3 тис.грн.

- транспортний податок -37,5 тис.грн.