Районна газета

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ОСНОВНІ ЗМІНИ ТА НОВОВВЕДЕННЯ В ДБН - ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?

З 1 жовтня 2019 року основним документом, який регулює питання забудови, і в т.ч. нормує відстані, є ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій, який було затверджено Наказом Мінрегіону №104 від 26 квітня 2019 року

- Наразі є велика кількість різноманітних графічних матеріалів у мережі Інтернет, де вказані відстані від тих чи інших об'єктів до меж ділянок, проте в більшості своїй наведена в них інформація не відповідає наявній в чинному законодавстві України. Окрім того, навіть ту інформацію, яка базується на нормах українського законодавства, потрібно перевіряти, оскільки 01.10.2019 року відбулися зміни, - повідомляють у відділі ЖКГ, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації.

ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Відповідно до статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон) стратегічна екологічна оцінка – процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби – транскордонних консультацій)

ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВІ НОРМИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВІДСТАНІ МІЖ БУДИНКАМИ І СПОРУДАМИ У САДИБАХ

1 жовтня 2019 року набули чинності нові будівельні норми — ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», які регулюють питання відстаней між будинками, будівлями та спорудами як на власній, так і на сусідніх ділянках, відстаней до меж ділянок, протипожежних розривів тощо

Вказані відстані (в т.ч. протипожежні розриви), а також відстані до існуючих мереж, джерел водопостачання, ліній електропередачі тощо є дуже важливими при плануванні забудови земельної ділянки або здійснення реконструкції (добудови) садибного, садового або дачного будинку.

ВВЕДЕНО В ДІЮ ЗАКОН ПРО БЕЗПЕРЕШКОДНИЙ ДОСТУП ГРОМАДЯНАМ ДО УЗБЕРЕЖЖЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Закон України № 233-ІХ від 29.10.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування» набрав чинності 21 лютого 2020 року

Відповідно до цього Закону обмеження у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) безперешкодного або безоплатного доступу громадян до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, тягне за собою накладання штрафу на громадян та посадових осіб.