Районна газета

Веб-сторінки ліквідованих РДА

РОЗ’ЯСНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство

Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Рішенням Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 вищезазначені положення Закону визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) та втратили чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Таким чином, починаючи з 27.10.2020, відсутні вимоги щодо подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.