Районна газета

РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ – ЗАПОРУКА ЧИСТОТИ

Останніми роками у світі спостерігається стрімке збільшення обсягів  твердих побутових відходів, що створює серйозні проблеми з їх збиранням, вивозом та утилізацією, спричиняє забруднення довкілля та створює загрозу здоров’ю людей

На початку третього тисячоліття людство стало перед дилемою: чи продовжувати перетворювати нашу планету на звалище відходів і чекати екологічної катастрофи або ж змінити споживацьке відношення до природи і навчитися по-господарськи відноситися до неї.

Планетарну проблему накопичення відходів життєдіяльності людини можна перенести на кожен населений пункт. Як правило побутові та промислові відходи складуються на організованих або стихійних звалищах, займаючи величезні території. Таке складування, створює ряд екологічних проблем, обумовлених: забруднення атмосфери викидами звалищного газу, забруднення вод фільтратами, розвитком хвороботворних мікроорганізмів, поширенням неприємних запахів.

Тверді побутові відходи мають різноманітний склад. Сміття, що утворюється в житловій забудові, містить харчові відходи, скло, метал, пластмаси, старе взуття, ганчір’я, кімнатне сміття, макулатуру, відходи профілактичного ремонту, попіл, шлак, дворове сміття, опале листя, гілки дерев. Морфологічний склад ТПВ значною мірою залежить від кліматичних умов, від сезону року, ступеню благоустрою житлових будинків. Масштаби використання сміття не відповідають кількості його накопичення, що завдає великої шкоди навколишньому середовищу  району. Складування ТПВ забруднюють грунт, зону аерації та грунтові води, внаслідок попадання в них фільтрату.

Існуючу проблему з ТПВ необхідно вирішувати з урахуванням напрацьованого досвіду у цій сфері, враховуючи при цьому забезпечення екологічної безпеки, а також маючи на увазі, що відходи – це по суті дешеві вторинні ресурси.

Якщо врахувати, що більшу половину відходів складають пакувальні матеріали, то стає зрозумілим, що одним із ефективних способів вирішення проблеми відходів є роздільне їх збирання, оскільки велику частину побутових відходів складають матеріали, які можна використовувати повторно або переробляти, якщо вилучити відповідні фракції на стадії первинного збору.

Сьогодні більшість країн відмовляються від виробництва та використання одноразового пластикового посуду та поліетиленових пакетів, адже пластик становить до 50 відсотків від всієї кількості сміття в світі, а термін його розкладення – до 200 років. Гарною альтернативою пластиковим пакетам є екологічні тканинні сумки, пластиковим стаканчикам – паперові, або ж багаторазові.

Повторній переробці підлягають папір, скло, металеві та алюмінієві банки, текстиль, пластик, органічні відходи. Усі ці матеріали, отримані при сортуванні, знаходять попит з боку організацій, які займаються прийомом вторинної сировини.

«Сміття» – це не речовина, а мистецтво змішувати разом різні корисні речі і предмети з некорисними. Змішуючи їх ми отримуємо суміш ні до чого не придатну, токсичну і погано горючу. Ця суміш несе загрозу людям і навколишньому середовищу.