Районна газета

МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ - ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАНУВАННЯ, ЗАБУДОВИ ТА ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ

Реформа місцевого самоврядування спрямована на створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності, надання населенню органами місцевого самоврядування високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Шлях до сталого та гармонійного розвитку територій - це розроблення і впровадження в практичну діяльність органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб містобудівної документації, яка є інструментом регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Вимоги містобудівної документації є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобудування. Програми господарського, соціального та культурного розвитку регіонів та населених пунктів повинні узгоджуватись з містобудівною документацією відповідного рівня.

З 1 СІЧНЯ 2015 р. У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ АБО ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ) ПЕРЕДАЧА (НАДАННЯ) ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ІЗ

ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ АБО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВЛАСНІСТЬ ЧИ КОРИСТУВАННЯ ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОТРЕБ, А ТАКОЖ ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЯКА НЕ ВІДПОВІДАЄ ЦІЙ МІСТОБУДІВНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ.

Генеральний план — це основний вид містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. Виключно після затвердження генплану можливе використання земель за новим функціональним призначенням. На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту або у його складі розробляються план зонування території та план земельно-господарського устрою. Основним результатом зонінгу є схема зонування, на якій відображені межі та кодові познаки територіальних зон, а також містобудівний регламент кожної зони, який включає перелік переважних, допустимих та супутніх видів дозволеного використання земельних ділянок, граничні параметри об’єктів дозволеного нового будівництва та реконструкції.

Відповідно до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» забудова територій має здійснюватись виключно на підставі затвердженої містобудівної документації. Зокрема, реалізація інвестиційних проектів потребує наявності планів зонування території або детальних планів територій для видачі забудовникам містобудівних умов та обмежень.

Детальний план розробляється з метою забезпечення комплексної забудови території, зокрема, уточнення планувальної структури та функціонального призначення території, встановлення червоних ліній, ліній регулювання забудови та інших планувальних обмежень використання території, обґрунтування формування та цільового призначення земельних ділянок, визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування та місць їх розташування, організації комплексного благоустрою та озеленення, встановлення обсягів та послідовності реконструкції існуючої забудови.

Одним з головних результатів детального плану території є проект містобудівних умов та обмежень.