Районна газета

СУЧАСНА МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

З метою розроблення схеми планування території Конотопського району та впровадження економічно ефективної планувальної організації території в частині забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального використання природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу, охорони навколишнього середовища, збереження пам’ятників культури, захисту населених пунктів і територій від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів, створення раціональної транспортної та інженерної інфраструктури  рішенням Конотопської районної ради 30 березня 2016 року  була затверджена районна цільова програма з розроблення схеми планування території Конотопського району на 2016 – 2017 роки.

  Основними завданнями програми  є:

-  обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямків використання територій;

-  урахування державних, громадських та приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

-   обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

-  забезпечення раціонального розселення і визначення сталого розвитку населених пунктів;

-  визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну,історико-культурну цінність;

-  охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

-  регулювання забудови населених пунктів та інших територій.

Програма буде реалізовуватись у два етапи: у 2016 року буде  створена актуалізована топографічної основа масштабу 1:25 00, протягом 2017 року -    розроблення  схеми планування території Конотопського району.