Районна газета

ЗАБРУДНЕНА ВОДА – ЗАГРОЗА ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Забруднена вода губить більше людей, ніж війни і всі інші форми насильства разом узяті

Експерти відзначають, що  близько двох млрд. тонн відпрацьованої води, що є сумішшю з перероблених добрив, нечистот, промислових відходів та відходів, що виробляються в результаті життєдіяльності людини, щоденно скидається в річки і моря, викликаючи поширення хвороб і завдаючи непоправної шкоди екосистемам. Тому перетворення забрудненої води з загрози для здоров'я і навколишнього середовища в чистий, безпечний і економічно привабливий ресурс є одним з ключових викликів для світового співтовариства в ХХI столітті.

Нині ми є свідками того, що практично всі поверхневі, а в окремих регіонах і підземні, води в Україні за рівнем забруднення не відповідають гігієнічним нормам якості питної води.  Це є результатом неадекватного рівня очищення природної води для подальшого її споживання. Значною мірою через застарілі очисні споруди і технології очищення води.  Найбільшими забруднювачами поверхневих водних об’єктів продовжують залишатися промислові підприємства енергетичної галузі, чорної металургії, хімії і нафтохімії, комунальне  та сільське господарство.