Районна газета

СМІТНИКИ ЯК ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ В УКРАЇНІ

Сьогодні в Україні склалася критична ситуація довкола твердих побутових відходів, що спричинено постійним зростанням їх утворення та накопичення, недосконалими практиками поводження з ними, а також зміною морфологічного складу відходів, яка відбулася впродовж останніх десятиліть

Звалища ТПВнегативно впливають безпосередньо на оточуюче середовище – підземні та поверхневі води, атмосферу, ґрунти, рослинність, тварин. Людина піддається як прямому впливу звалищ, так і опосередкованому, під час контакту зі зміненими компонентами навколишнього середовища.

Як показали результати обстеження різноманітних звалищ ТПВ, забруднення ґрунту, рослинності, поверхневих та підземних вод, повітря в районі звалищ відбувається з різною швидкістю та має різні масштаби, що негативно впливає на здоров’я людини.

Утім, стихійні звалища та забруднене довкілля нікуди не зникають та залишаються проблемою, яка стоїть перед Україною та зокрема населенням Конотопського району. Проблему яку необхідно вирішувати терміново.

Першочерговим заходом щодо вирішення вищезазначеної проблеми є прийняття схеми санітарної очистки населених пунктів. Схема визначає черговість здійснення заходів, обсяги робіт із усіх видів очистки і прибирання, системи і методи збирання, зберігання, видалення, знешкодження, перероблення, утилізації та захоронення, необхідну кількість збиральних машин, механізмів, інвентарю, доцільність проектування, будівництва чи реконструкції розширення об’єктів системи санітарної очистки, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво майданчика для встановлення баків для сміття та придбання самих баків.

Контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне тверде покриття та бути обладнані навісами, огорожею та ізольовані від об’єктів благоустрою населення, господарських дворів і вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту.

Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20м.

Для недопущення на території Конотопського району виникнення  екологічної проблеми необхідно забезпечити з місцевого бюджету фінансування на проведення робіт по будівництву майданчиків для встановлення контейнерів для твердих побутових відходів та придбання самих контейнерів, а також використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища в повному обсязі.

 

Типова схема контейнерного майданчика

Приклад оцинкованого євроконтейнера місткістю 1,1 м3