Районна газета

ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ДОСТУПНИЙ ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР.

Питання створення доступного, безпечного та комфортного середовища життєдіяльності, адаптованого під особливі потреби людей з інвалідністю та всіх маломобільних груп населення, віднесено до головних стратегічних напрямів діяльності Мінрегіону

Багато зрушень у законодавстві в частині вирішення питання забезпечення прав людей з інвалідністю на доступний життєвий простір відбулося за ініціативою та прямою участю Мінрегіону.

Так, протягом І півріччя 2017 року Міністерством суттєво оновлено нормативну базу у сфері будівництва в частині просування в питаннях доступності середовища життєдіяльності, яка сьогодні наближається до стандартів, прийнятих у передових цивілізаційних країнах Європейського Союзу.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №406 затверджено Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, яким спрощено процедуру отримання дозвільних документів на виконання робіт технічно нескладних об’єктів, серед яких є улаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Наказом Мінрегіону від 19.05.2017 № 125, зареєстрованим і Міністерстві юстиції України 09.06.2017 за № 717/30585, затверджено зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, якими передбачається при розробленні проектної документації включення до форми дефектного акта окремого підрозділу щодо наявності (необхідності забезпечення) елементів, передбачених державними будівельними нормами, для створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Наказом Мінрегіону від 16.06.2017 №151, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2017 за №817/30685, внесено зміни до Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів в частині посилення вимог щодо доступності.

Крім того, 09.08.2017 Урядом схвалено розроблений Міністерством проект Указу Президента України «Про внесення зміни до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України», яким передбачено: «Будівлі та приміщення, у яких заклади (установи) здійснюють свою діяльність, а також прибудинкова територія повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Заклад (установа) повинен мати затверджений порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення».