Районна газета

Веб-сторінки ліквідованих РДА

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дане питання розглянули сьогодні на апаратній нараді при голові РДА

Як зазначила начальник служби у справах дітей Тетяна ТОЧИЛЕНКО, комісія з питань захисту прав дитини утворена при Конотопській РДА у 2008 році та є консультативно-дорадчим органом.

Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на місяць.

«Протягом 2018 року відбулося  13 засідань комісії. На засіданнях комісії розглянуто 87 питань та прийнято відповідні рішення. Комісія з питань захисту прав дитини у межах своєї компетенції приймає рішення, яке формалізується і є для підставою прийняття відповідного рішення органу опіки та піклування», зазначила посадовець.

Виходячи з рішень комісії надано 11 висновків та 3 подання органу опіки та піклування, підготовлено 30 проектів розпоряджень голови  Конотопської райдержадміністрації, затверджені та переглянуті 92 плани соціального захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У 2019 році проведено 3 засідання комісії на яких розглянуто 16 питань, що стосується питання опіки, піклування, захист житлових, майнових прав дітей, форми  участі одного з батьків у вихованні дитини, неналежне виконання батьківських обов’язків, затвердження та перегляд планів соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та інше.

"Аналізуючи  тематику розглянутих комісією питань можна зробити висновок: збільшилися звернення громадян про надання згоди органу опіки та піклування на вчинення правочинів щодо житла, майна тощо. Жодне прийняте рішення комісії та висновки райдержадміністрації, як органу опіки та піклування, що розглядалися у судах з питань захисту прав дитини - не виявилися не доречними або такими, що суперечать чинному законодавству України щодо порушення прав та законних інтересів дитини», - підсумувала Тетяна ТОЧИЛЕНКО.