Районна газета

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ЗАТВЕРДЖЕНО ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ДОГЛЯДУ ВДОМА

З метою покращення якості надання соціальних послуг та впровадження  Програми  економічних реформ  на 2010-2014 роки  «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Міністерством соціальної політики розроблено та затверджено наказом №760 від 13.11.2013р. Державний стандарт догляду вдома.

Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості для суб’єктів незалежно від форм власності, які надають  цю послугу.

Соціальна послуга догляду вдома в обсягах, визначених цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату  або із встановленням диференційованої плати.

Підставою для отримання соціальної послуги догляду вдома є звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника  до управління соціального захисту  районної державної адміністрації. Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу протягом 14 календарних днів з моменту звернення. Таким суб’єктом є територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг  Конотопського району.

Проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати звернення (подання заяви) отримувача  соціальної послуги або його законного представника.

Територіальний центр соціального обслуговування  та надання соціальних послуг Конотопського  району  може відмовити отримувачеві у її наданні, якщо він нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

Соціальна послуга догляду вдома надається після здійснення первинного комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору на надання соціальної послуги догляду вдома.

Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги догляду вдома та ґрунтується на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги,  складається й узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та територіальним центром  у двох примірниках.

Соціальна послуга догляду вдома надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги  вдома протягом робочого дня. Соціальна послуга догляду вдома може надаватись постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності - 2 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).