Районна газета

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ

         Згідно з чинним законодавством підприємства приєднуються до дії Галузевої угоди через членство в організації роботодавців, яка є її підписантом. Приєднання до дії Галузевої угоди надає підприємству законодавчі підстави для галузевих норм і гарантій по оплаті праці в тарифах.

Федерація, яка сторона роботодавців Галузевої угоди, відповідно до своїх статутних завдань, забезпечує своїх членів:

1. Підтвердження відповідності галузевим нормам розрахунку чисельності працівників в залежності від виробничого процесу та наявних засобів виробництва, контроль за їх врахуванням в штатному розкладі.

2. Підтвердження відповідності галузевим нормам загального розміру ФОП, який має бути забезпечений в тарифах, та забезпечення вчасного перегляду (корегування) тарифів уповноваженими органами влади.

3. Розробку та затвердження за дорученням роботодавців нових галузевих нормативів, що регулюють організацію та оплату праці.

4. Доступ до програмного забезпечення, необхідного для розрахунку чисельності працівників та фонду оплати праці.

5. Здійснює безоплатне щорічне підтвердження відповідності організації праці на підприємстві галузевим нормам та стандартам із наданням відповідного сертифіката (для конкурентних ринків).

6. Захищає інтереси своїх членів при проведенні конкурсів з визначення виконавців ЖК послуг через делегування своїх представників до складу конкурсних комісій згідно чинного законодавства.

7. Залучає спеціалістів підприємства до процедури узгодження нормативно-правових актів стороною роботодавців відповідно до закону.

Водночас, зауважуємо, що застосування галузевих норм та гарантій в тарифах підприємств, які не мають обов’язку їх дотримання (не перебувають в сфері дії Галузевої угоди та не внесені до Єдиного реєстру суб’єктів соціального діалогу в сфері ЖКГ) є порушенням чинного законодавства.

З метою забезпечення контролю за дотриманням галузевих норм та гарантій при формуванні тарифів, Федерація запроваджує постійний моніторинг тарифів всіх підприємств галузі.

Інформація щодо необґрунтованого завищення тарифів через застосування норм Галузевої угоди в тарифах роботодавців, які на жаль не мають до жодного відношення ( не брали на себе обов’язків дотримання її положень в порядку визначеному законодавством та можуть переглядати умови праці згідно статті 29 Закону України «Про оплату праці» без урахування вимог статті 14 цього Закону), надаватиметься відповідним органам нагляду (АМКУ, Держспожив, Держфінінспекція, Держфіскслужба) та громадськості на містах.

Фінансування колективних переговорів на галузевому рівні здійснюється Федерацією за рахунок щомісячних членських внесків, розмір яких визначається роботодавцями самостійно на рівні їх територіальних  організацій (на період фінансових складнощів обмежено Федерацією на рівні 0,1% від фонду оплати праці штатних працівників підприємств).

Зважаючи на наведене, підприємствам, які застосовують норми Галузевої угоди при формуванні тарифів, необхідно забезпечити  приєднання до її дії в порядку, наведеному на сайті за адресою admin@fru-gkh.com.ua  із включенням відомостей про таке підприємство до Єдиного реєстру суб’єктів соціального діалогу ( http://bace.fru-gkh.com.ua/)   в строк до 01.05.2015 р.